Innovationsupphandling nominerad för mest innovativa lösning

Publicerad:

Trelleborgs kommun är tillsammans med Ystad och Skurup nominerade till priset för mest innovativa lösning vid den nationella välfärdskonferensen, Future and Welfare 2020 som går av stapeln i Malmö den 5-6 mars.

Från vänster i bild, digitaliseringsstrateg Michel El-Dabh tillsammans med upphandlingschef Kristian Silfverberg ståendes vid skärm med projektillustration.
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Från vänster i bild, digitaliseringsstrateg Michel El-Dabh tillsammans med upphandlingschef Kristian Silfverberg ståendes vid skärm med projektillustration.

Nationella välfärdskonferensen är en konferens där beslutsfattare inom kommunen samt forskare, politiker och sakkunniga träffas och diskuterar framtida välfärdsutmaningar för Sveriges kommuner.

På konferensen kommer priset Årets Kommunala Innovation 2020 delas ut. Detta pris har Trelleborgs kommun chans att vinna tillsammans med Ystad och Skurup. De tre kommunerna har i fjol arbetat med en ny typ av upphandling där man beskriver sitt problem och frågar efter kreativa lösningar.

Upphandla lösning på ett problem

Inom kommuner finns behov av varor, tjänster och och byggentreprenader för att kunna erbjuda samhällsservice till medborgarna. Vanligtvis används traditionell offentlig upphandling för att tillgodose dessa behov. Ibland kan marknaden dock inte möta behoven på ett ändamålsenligt sätt; lösningar är inte tillräckligt effektiva, har för låg kvalitet, är för dyra, eller saknas helt. I sådana fall passar det bättre att använda innovation i en upphandling.

I en innovationsupphandling beskriver verksamheterna sina problem, vilka behov som finns och vilka effekter och resultat de vill nå genom upphandling. Här finns då möjlighet för företag och organisationer att komma med förslag på lösningar vid till exempel workshops och leverantörsträffar.

En möjlighet i en sådan upphandling är genomförandet av innovationssprintar som går ut på att anbudsgivare och uppdragsgivare arbetar tillsammans mot en lösning under en bestämd tidsperiod.

– Vi har från början inte beskrivit för anbudsgivaren vad det är vi vill upphandla. Vi har istället översiktligt beskrivit ett problem och sedan i dialog arbetat oss ner mot hur utmaningarna kan beskrivas. Fortfarande har vi inte beskrivit hur utmaningarna kan lösas, vi vill istället ha företagens kreativitet för att hitta lösningar. Det är här vi tar till sprintarna som en del av utvärdering och lösning. Under en arbetsvecka låter vi några medarbetare tillsammans med utvalda anbudsgivare ta sig fram mot en lösning som skall presenteras. Det som sedan kommer att utvärderas i slutändan blir alltså både hur sprinten har bedrivits och vad resultatet blir säger Kristian Silfverberg, upphandlingschef i Trelleborgs kommun.

Två nya tjänster upphandlade

Projektet som i Trelleborg, Skurup och Ystad kallas Innovationsupphandling Syd genomförs med stöd av Vinnova och Upphandlingsmyndigheten och har hittills resulterat i upphandlingarna Smart digital service och Interkommunal delningstjänst.

Smart digital service på medborgarnas villkor är en tjänst för att effektivisera och förenkla medborgarnas kontakt med kommunen i tillstånds- och handläggningsärenden. Genom verktyg som exempelvis digitala assistenter, robotiserad processautomation och artificiell intelligens öppnas vägen för innovation inom kommunal sektor.

Interkommunal delningstjänst är en gemensam återanvändningsportal för optimering av gemensamma resurser. Det kan handla om utlåning och byte av möbler samt olika logistiklösningar. Trelleborgs kommun tänker hållbart och innovativt i ett användarvänligt systemstöd för att stimulera den cirkulära ekonomin.

Samverkan riktig aha-upplevelse

– Samverkan mellan kommunerna är unikt inom detta område. Tillsammans har vi, som ganska små och medelstora kommuner lyckats sätta av resurser och skapa den kompetensbas som krävs för ett projekt som är så komplext, säger Kristian Silfverberg.

Han berättar vidare att det varit en riktig aha-upplevelse att samarbetet med de andra kommunerna varit så enkelt.

– En spinoff är också att vi har tagit vara på varandras resurser och kompetenser och finns där för varandra även inom andra områden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?