Förslag på ny detaljplan för Böste västra

Publicerad:

Ett förslag på ny detaljplan för "Böste västra" finns nu ute för samråd. Fram till och med 12 februari kan den som bor i anslutning till området, eller på annat vis är sakägare, lämna in synpunkter på förslaget.

Vy från sydväst - Böste västra
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Vy från sydväst - Böste västra

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till platsens kulturhistoria och karaktär gällande struktur, skala och materialval.

Allmänheten inbjuds till samrådsmöte torsdagen den 30 januari klockan 17:00 i Rådhusets foajé, Algatan 13 i Trelleborg.

Planförslaget finns utställt under tiden 2020-01-15 – 2020-02-12 och är då tillgängligt på följande platser i Trelleborg:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13, öppet vardagar kl 08.00-16:30.
  • Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
  • Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen
  • Samt på Trelleborgs kommuns webbplats – klicka på länken för att komma till rätt sida

Upplysningar lämnas på Samhällsbyggnadsförvaltningen av planarkitekt Oskar Anselmsson tel: 0410-73 32 86, e-post:

Synpunkter

Den som har synpunkter på planförslaget kan senast 12 februari 2020 framföra dessa skriftligen till eller till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Vänligen ange namn, adress samt detaljplanens diarienummer (PL-2019-51).

Läs mer och se hela planförslaget genom att klicka på länken:

Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Läs mer om detaljplaner i allmänhet genom att klicka på länken.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?