Förlängning av samråd för ringväg och hamninfart

Publicerad:

Det pågående samrådet för detaljplanerna för Östra ringvägen och Östra hamninfarten förlängs till och med den 6 februari 2020.

Det har kommit till kommunens kännedom att funnits oklarheter kring de två detaljplanernas diarienummer. Därför förlängs samrådet med fyra dagar. Synpunkter på någon av detaljplanerna ska skickas in till kommunen senast den 6 februari.

Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för en ny väganslutning mellan länsväg 108 och riksväg 9 samt att möjliggöra för en väganslutning, uppställningsytor samt servicefunktioner i anslutning till ett nytt östligt infartsläge till Trelleborgs hamn.

Under hela samrådstiden kan du ta del av planhandlingarna på kommunens webbplats och på biblioteken i Trelleborgs stad, Anderslöv, Gislöv och bokbussen. I kundtjänst på Rådhuset i Trelleborg finns blädderex av planhandlingarna.

Öppet hus och samrådsdrop in

Har du frågor om detaljplanerna kan du vid flera tillfällen träffa representanter från Trelleborgs kommun. Välkommen till:

  • Öppet hus den 23 januari klockan 17-20, i Parken, Norregatan 46, Trelleborg
  • Drop in i projektlokalen på Algatan 5, Trelleborg. Lokalen är öppen:
    • Tisdag 21/1 kl 11-13
    • Tisdag 28/1 kl 11-13
    • Torsdag 30/1 kl 17-19

Du kan även ställa frågor om detaljplanerna via e-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se eller telefon: 0410-733000.

Ta del av detaljplanerna och lämna synpunkter

Information om detaljplanerna och hur du lämnar synpunkter.

Synpunkter på detaljplanerna ska lämnas skriftligt och komma in till kommunen senast den 6 februari. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under samrådstiden, eller kommande granskningstid, kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Ange diarienummer:

  • PL-2017-111 Östra ringvägen (Kyrkoköpinge 16:3 m.fl.)
  • PL-2018-35 Östra hamninfarten (Öster Jär 1:7 m.fl.)

En del av Kuststad 2025

Detaljplanerna är en del av arbetet med det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya stadsdelar med 4000-5000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en östlig ringväg och en ny, östlig hamninfart.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?