Barnahus skapar en trygg och barnvänlig miljö

Publicerad:

På Barnahus Söderslätt ska barn som misstänks ha utsatts för våld eller övergrepp få komma till en trygg miljö för att berätta vad som hänt. Barnet är i centrum för utredningsprocessen och berörda myndigheter samlas och lyssnar till barnet.

Ulrika Mogren är samordnare på Barnahus Söderslätt, en nystartad verksamhet med fokus på samverkan för barnets bästa.
Foto: Patrik Nyström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Ulrika Mogren är samordnare på Barnahus Söderslätt, en nystartad verksamhet med fokus på samverkan för barnets bästa.

Barnahus Söderslätt har precis öppnat. Syftet är att erbjuda barn ett bemötande som är anpassat utifrån barnets behov. De berörda parterna samverkar i en gemensam lokal i Trelleborg. Dit kommer den personal som behöver ta del av barnets berättelse så inte barnet behöver slussas runt till olika myndigheter och upprepa sin berättelse.

Samverkan mellan parter

- Vår målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Barnahus Söderslätt är ett samarbete mellan polis, åklagare, socialtjänst i Svedala, Trelleborg och Vellinge samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP), säger Ulrika Mogren, samordnare för Barnahus Söderslätt.

Barnet ska inte behöva lämna sin berättelse vid flera tillfällen och till flera personer. Barnahus gör det möjligt för polis och socialtjänst, med stöd av BUP, att planera sina utredningsprocesser med barnets behov i fokus. Det görs risk- och skyddsbedömning och bedömning gällande måendet.

Trygg och barnvänlig miljö

- Det är bra att samla flera kompetenser och Barnahus underlättar för myndigheter att samverka, vilket blir bättre för barnet. För barnet är det en stor fördel att inte behöva åka till polisstationen. Här kan vi erbjuda en trygg och barnvänlig miljö, vi stärker samverkan och kan bättre planera för att ta hand om barnet och familjen efter att barnet varit på Barnahus, säger Ulrika Mogren.

Barnet kommer direkt in i väntrummet som är inrett för att passa målgruppen. I lokalerna finns sedan olika rum för att kunna ha samtal och där polisen pratar med barn.

Kan ha med en trygg person

- Om inte barnet kan ha någon vårdnadshavare med sig utser tingsrätten en särskild företrädare som ska ta vara på barnets rättigheter och se till att barnet har det bra. Dessutom kan barnet ha med sig en så kallad trygghetsperson, någon som barnet känner sig trygg med. Det kan till exempel vara en lärare eller fritidspedagog. Det är bra att ha någon med sig, inte bara i stunden utan även någon att kunna prata med efteråt.

Ulrika Mogren har arbetat med barnavårdsutredningar i snart 15 år och varit i Trelleborgs kommun sedan 2013. Som samordnare får hon en viktig roll på Barnahus Söderslätt. Hon planerar och håller i samråden som sker mellan de olika parterna när en polisanmälan har inkommit.

- Sedan stöttar jag rent generellt i samverkansarbetet och stärker olika parter. Socialtjänsten kan ringa hit och konsultera, polis likaså. I samband med att ett barn besöker Barnahus kan det handla om att vara behjälplig under barnförhöret och gå ut och prata med trygghetspersonen, säger Ulrika Mogren.

Viktigt att följa upp

Hon betonar att det är viktigt att barnet får information om vad som händer innan och efter barnförhöret.

-Barnet har berättat om något som inte är bra och ska inte lämnas ensamt med det. Vad har hänt? Vad händer nu? På Barnahus håller vi ett eftermöte med syfte att planera vad som händer efter barnförhöret och därefter får barnet veta vad som händer härnäst.

Läs mer

Barnahus Söderslätt

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?