Unga vill lära föräldrar om tobak

Publicerad:

I somras fick sex ungdomar från Trelleborgs kommun chansen att arbeta tobaksförebyggande, inom ramen för det kommunala sommarjobbsprogrammet.

Uppdraget inleddes med en veckas utbildning i Malmö, tillsammans med ungdomar från åtta andra skånska kommuner. Projektet samordnares av Länsstyrelsen Skåne, som en del av ”Rökfritt Sverige 2025.”

Ungdomarna har föreläst för 300 elever

På agendan stod tobakens påverkan på människa och miljö, barnkonventionen, nya tobakslagen, kommunikation och presentationsteknik. Ungdomarna fick i uppgift att isprida vidare sina kunskaper till yngre ungdomar i respektive hemkommun och därmed försöka motverka tobaksbruk bland unga. Här i Trelleborg har våra duktiga ungdomar under hösten föreläst för närmare 300 elever i åk 6 och nu lanseras även filmen som spelades in under sommaren. Filmen riktar sig i första hand till dig som är förälder. Här får du lära dig om hur tobak påverkar hälsa, miljö och barns rättigheter. Ungdomarna ger också sina tips på vad du kan göra för att ditt barn inte ska börja röka eller snusa.

Vi vill passa på att ännu en gång tacka er ungdomar för insatsen under sommaren och hösten.

Ett varmt tack för ert engagemang och väl utfört arbete!

Filmen på YouTube

Kort om vårt lokala förebyggande arbete:

Att involvera barn och unga i det förebyggande arbetet är viktigt, vi behöver deras perspektiv och kunskap om hur det är att vara ung idag.

Medverkan i Länsstyrelsens projekt är en del av det lokala alkohol- och drogförebyggande arbetet och barnrättsarbetet som bedrivs här i kommunen. Samverkansgruppen USSP (Ungdomsenheten, Skola, Socialtjänst, Polis) utgör här en viktig plattform. Tillsammans utvecklar vi ett långsiktigt förebyggande arbete, där målgruppen är barn och unga i åldern 0-20 år. Målet är att Trelleborg ska vara en trygg kommun att växa upp i.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?