Trelleborg topprankas för kvalitet och effektivitet i skola och äldreomsorg

Publicerad:

En nyligen publicerad rankning av organisationen Svenskt näringsliv placerar Trelleborgs kommun i Sverigetoppen gällande effektivitet i grundskola och äldreomsorg. Både kvalitet och kostnadseffektivitet är bland de bästa i landet. Rätt sak på rätt sätt till rätt kostnad vid rätt tillfälle är receptet för effektiv kommunal verksamhet.

Rankningen bygger på en rapport där Svenskt näringsliv tittat på möjligheter att effektivisera kommunal verksamhet genom att jämföra kostnadseffektivitet och kvalitet mellan kommuner för att kunna mäta den totala effektiviteten. Syftet är att se var det finns potential att spara skattepengar genom att effektivisera verksamheterna.

Tydliga mål och kontinuitet viktigt

Undersökningen som rankningen grundas på är långsiktig. I rapporten har kommunerna följts under fyra år. Rankningen placerar Trelleborg bland de 25 procent främsta av Sveriges totalt 290 kommuner när det handlar om kvalitet och kostnadseffektivitet inom grundskola och äldreomsorg.

- Vi ska vara stolta och nöjda med de verksamheter som mäts i rapporterna och som ligger till grund för rankningen, säger kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Mikael Rubin. Att vi som kommun faktiskt lyfter fram det som vi gör riktigt bra är nog så viktigt som att fortsätta utveckla kommunen.

Effektiva verksamheter har flera likheter med varandra. Svenskt näringsliv sätter bland annat ljuset på tydliga målstrukturer, lyhörd och stabil politik med tydligt avgränsade mandat, transparent budgetarbete och kontinuitet gällande personal. Rapporten lyfter bland annat också fram hur väl organisationerna fungerar och hur upphandlingsarbetet genomförs som förklaringar till effektivitet. En effektiv kommun gör rätt sak på rätt sätt till rätt kostnad vid rätt tillfälle.

Trelleborg på rätt väg

Sett till vad rapporten pekar ut som kännetecknande för en effektiv kommun gör Trelleborg mycket rätt. En sammanställning från tillväxtavdelningen i Trelleborgs kommun tar upp kommunens löpande arbete med olika policys för ledning, styrning, personal och medarbetare som exempel som ansluter till Svenskt näringslivs definition av effektiv kommunal verksamhet.

Arbete med digitalisering är också avgörande för effektiviteten, enligt rapporten. Trelleborgs kommun tog 2018 beslut om en digital agenda för kommunen med målet att ge ännu bättre service till medborgaren, ett arbetssätt som kommunen har prisats för. Ett ypperligt exempel på digitaliseringsarbetet är utvecklingen av den robot som sköter ansökningar om försörjningsstöd och som många kommuner i landet tagit efter.

- Vi kan alltid bli lite vassare, säger Mikael Rubin. Väldigt mycket är väldigt bra i kommunens verksamheter, men lite bättre varje dag bär oss långt.

- Rapporten visar att vi redan idag jobbar med flera policys, strategier och insatser som syftar till ökad kvalitet och effektivitet, säger Karin Jeppsson, samordnare i Trelleborgs kommun och den som sammanställt Svenskt näringslivs rapporter för kommunens räkning.

Även om Trelleborgs kommun redan är långt framme i arbetet med att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheterna kan förstås ännu mera göras. Det finns förbättringspotential, även för grundskolorna och äldreomsorgen.

- För att vi ska bli ännu mera effektiva kan vi titta närmare på hur andra kommuner arbetar med grundskola och äldreomsorg och hur de organiserat sina verksamheter, säger Karin Jeppsson. På så sätt kan vi se var vi kan spara skattepengar genom effektiviseringar som inte berör Trelleborgs kommuns viktigaste tillgång i arbetet med att förverkliga vision, mål och uppdrag – personalen.

Du kan läsa Trelleborgs kommuns sammanfattning av Svenskt näringslivs rapporter och rankning här. (PDF-dokument, 330 kB)

På Svenskt näringslivs webbplats kan du läsa och ladda ned kommunrankningen och hela rapporten ”Ökad effektivitet – ett måste och en möjlighet för kommunsektorn”

Hjälpte informationen på den här sidan dig?