Sista dagarna av samråd för ringväg och hamninfart

Publicerad:

Under nästan en månad har myndigheter och allmänhet kunnat ta del av förslagen till detaljplaner för östlig ringväg och östlig hamninfart. Den som ännu inte lämnat eventuella synpunkter på förslaget kan göra detta senast på torsdag 6 februari när samrådet avslutas.

Många besökare under öppet hus i samband med samråd för detaljplanerna för östlig ringväg och hamninfart.
Foto: Fanny Nyberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Många besökare under öppet hus i samband med samråd för detaljplanerna för östlig ringväg och hamninfart.

Synpunkter på kommunens förslag till detaljplaner för östlig ringväg och östlig hamninfart ska lämnas skriftligt. De ska komma in till Trelleborgs kommun via post eller e-post senast torsdag den 6 februari. Adresser och mer information om hur du lämnar en synpunkt hittar du via länkarna nedan.

Förslag till detaljplan östlig ringväg

Förslag till detaljplan östlig hamninfart

Välbesökta informationstillfällen

Under hela samrådstiden har myndigheter och allmänhet kunnat ta del av förslagen till detaljplaner på kommunens webbplats, i Rådhuset i Trelleborg samt på biblioteken i Trelleborgs stad, Anderslöv, Gislöv samt bokbussen.

Kommunen har även bjudit in till ett öppet hus på Parken i Trelleborg samt haft öppet för drop in-träffar i projektlokalen för Kuststad 2025 i centrala Trelleborg vid sammanlagt fem tillfällen. Samtliga informationstillfällen har varit välbesökta och många kommuninvånare har tagit chansen att ställa frågor om olika delar av projektet samt förslagen till detaljplaner.

Bakgrund

Arbetet med östlig ringväg och östlig hamninfart ingår i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att skapa nya stadsdelar med drygt 4000 nya bostäder i havsnära läge.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?