Med anledning av filmen som cirkulerar på sociala medier

Publicerad:

Vi har uppmärksammat att det cirkulerar en film om en situation i Trelleborg som väcker stort engagemang. Som framgår av filmen har mannen kontakt med Trelleborgs kommun och det pågår ett ärende.

- Vi jobbar gemensamt i kommunen för att lösa ärendet på bästa sätt, men av hänsyn till mannens integritet kan vi inte lämna ut några detaljer i ärendet, säger Zara Göransson Tosic, arbetsmarknadsförvaltningen och Annikki Tinmark, socialförvaltningen.

De insatser kommunen erbjuder för den som blir bostadslös eller önskar plats på ett äldreboende är:

Om du blir bostadslös

Om du är i akut behov av en bostad måste du i första hand försöka lösa situationen på egen hand, till exempel genom att fråga familj och vänner om du kan bo hos dem.

Om du behöver ekonomisk hjälp för att kunna betala för ett boende kan du vända sig till kundtjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Då görs en ekonomisk utredning där kommunen gör en prövning enligt socialtjänstlagen.

Den som ansöker om ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende i Trelleborg får även stöd i att planera sin väg till ett eget boende.

Om du behöver hjälp med din ekonomi

Om det i kontakten med oss visar sig att du behöver hjälp med att sköta din ekonomi kan vi hjälpa till att ansöka om god man. Kommunen erbjuder även rådgivning hos budget- och skuldrådgivare.

Om du önskar plats på äldreboende

Äldreboende är ett boende dig som behöver service och omvårdnad dygnet runt. Det är du själv som ansöker om en plats på ett äldreboende och det kan du göra genom att kontakta kommunens kundtjänst eller skicka in en skriftlig ansökan.

När en ansökan kommit in får du träffa en biståndshandläggare som tittar närmare på din situation och som beslutar om ditt omvårdnadsbehov är så omfattande att det uppfyller kraven för en plats på ett äldreboende.

Kontaktpersoner

Zara Göransson Tosic, förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen
0410-73 40 33

Annikki Tinmark, förvaltningschef Socialförvaltningen
0410- 73 39 47

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?