Lyckad modell ger goda resultat för nyanlända

Publicerad:

Trelleborgs kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat fram en framgångsrik modell kring arbetsmarknadsinriktad samhällsorientering för nyanlända. Under onsdagen bjöd Trelleborgs kommun och Länsstyrelsen in skånska kommuner för att presentera modellen och diskutera hur man kan samarbeta i frågan över kommungränserna.

Thaer Hassan, Trelleborgs kommun, presenterade upplägget för arbetsmarknads- och samhällsorienteringen och pratade om fördelarna med att jobba med arbetsmarknadsfokus och lokal förankring.
Foto: Mustafa Hussin Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Thaer Hassan, Trelleborgs kommun, presenterade upplägget för arbetsmarknads- och samhällsorienteringen och pratade om fördelarna med att jobba med arbetsmarknadsfokus och lokal förankring.

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda samhällsorientering för att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i det svenska samhället och informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

För två år sedan valde Trelleborgs kommun att utveckla en egen modell av samhällsorienteringen med ett tydligt arbetsmarknadsfokus, helt i linje med kommunens sätt att arbeta med etablering och integration av nyanlända.

- Vi ska bidra till kompetensförsörjning och tillväxt i kommunen. Om vi ska lyckas måste alla människor bidra och det är självklart för oss att se nyanlända som en viktig resurs som kan och vill ta ansvar för sitt liv och sin försörjning, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef Trellebrgs kommun.

Modellen har utvecklats med finansiering från Länsstyrelsen och omfattar dubbelt så många timmar som lagen kräver, har ett arbetsmarknads- och jämställdhetsperspektiv som ingår i alla delar och har en lokal förankring.

- Trelleborg har ett tydligt arbetsmarknadsfokus som genomsyrar hela mottagningsarbetet vilket är oerhört positivt och som ger resultat, säger Torgny Ängquist, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen

Mycket av insatserna genomförs tillsammans med lokala arbetsgivare som ställer upp på olika sätt i arbetsmarknads- och samhällsorienteringen. Den här koppling har varit mycket positiv och några deltagare har fått arbete direkt. 97 procent av de som deltagit är mycket nöjda med insatsen och över 80 procent upplever att de har bättre kunskap om vad som krävs för att få arbete i Sverige när de avslutat insatsen.

- Det tydliga arbetsmarknadsperspektivet i insatsen är avgörande, likaså att så stor del av insatserna sker i nära samarbete med lokala aktörer som frikostigt ger av sin tid och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet, säger Zouhair Arabi-Eter, enhetschef i Trelleborgs kommun.

Svedala kommun har det senaste året valt att samarbeta med Trelleborg och har skickat sina deltagare till grannkommunen för att delta i Arbetsmarknads- och samhällsorienteringen.

- Denna typ av kommunsamverkan kommer att vara nödvändig framöver även inom andra områden om kommunerna ska klara sina utmaningar, så det är roligt att ha provat på kommunsamverkan i den här formen, säger Zara Göransson Tosic.

Konferensen arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?