Första inlösta villan klar för uthyrning

Publicerad:

Nu är det första av hittills 19 hus som Trelleborgs kommun löst in inför bygget av den planerade ringvägen och hamninfarten klart för uthyrning. Villan som ligger på Blygers väg är ett friliggande enfamiljshus om sex rum och kök på 167 kvadratmeter, byggt 1979. Huset hyrs ut genom Boplats Syd.

Innan det aktuella huset blivit uthyrningsklart har Trelleborgs kommun säkerställt att det uppfyller kraven för att kunna hyras ut. Fastigheten hyrs ut i befintligt skick utan rätt till besittningsskydd, vilket betyder att hyresgästen inte har rätt att förlänga hyresavtalet när det löpt ut. Hyrestiden är fyra år men avtalet kan komma att sägas upp tidigare om bygget av ringvägen och hamninfarten startar tidigare än så.

Efter beslut i kommunfullmäktige erbjöd Trelleborgs kommun i mars 2018 ägare av bostadsfastigheter inom markzonen för den planerade ringvägen och hamninfarten en förtida, frivillig inlösen. Markzonen är det område som omfattas av vägens bredd på 14 meter inklusive en zon om 30 meter på vardera sidan vägen.

Anledningen till att Trelleborgs kommun har erbjudit de berörda husägarna att sälja i förtid är att kommunen har förståelse för svårigheten att sälja en fastighet i den aktuella markzonen under planeringsprocessen för ringväg och hamninfart. Ambitionen är att inlösta fastigheter ska hyras ut i väntan på byggstart.

Mer information om huset hittar du på Boplats Syds webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?