Vinnare utsedd för markanvisning i kvarteret Badhuset

Publicerad:

I början av november 2019 skickade kommunen ut inbjudan till markanvisningstävling för en del av kvarteret Badhuset. MTA Bygg och anläggning i Helsingborg AB är nu utsedd till vinnare och kan med ensamrätt förhandla med kommunen om köp av marken. I det vinnande förslaget finns bland annat ett hotell med ett glasat parti mot Nygatan.

Visionsbild för kvarteret Badhuset från MTA Bygg och anläggning i Helsingborg ABs vinnande förslag.
Foto: MTA Bygg och anläggning i Helsingborg AB Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Visionsbild för kvarteret Badhuset från MTA Bygg och anläggning i Helsingborg ABs vinnande förslag.

Förutom förslaget från MTA Bygg och anläggning lämnades ytterligare ett förslag in från Skånska Fastighetsgruppen. Båda förslagen innehåller spännande och intressanta idéer och byggnader. Gemensamt för de båda förslagen är också att inget av dem helt uppfyller ställda krav i markanvisningstävlingen.

Motivering

MTA Bygg och anläggning i Helsningborg AB har utsetts till vinnare med motiveringen:

MTA Bygg och anläggning vinner för sitt hotell, sin uppglasade hotellbyggnad, sina verksamheter, sin arkitektur och sina storslagna visioner. Visioner som ligger i linje med kommunens visioner för stadens kärna som väntas kunna bli verklighet.

Utvärdering ligger till grund

En noggrann utvärdering av de båda förslagen är gjord av representanter från olika förvaltningar i kommunen, samt Visit Trelleborg och externa konsulter. Kommunens mark- och expolateringsavdelning har samordnat utvärderingen.

Det vinnande förslaget från MTA Bygg och anläggning har ett koncept med ett glasat parti i tillägg till det befintliga gamla polishuset och gamla brandstationen. Förutom hotell planeras bostäder, butiker och arbetsplatser sammanvävda till en stark enhet. Förslaget innehåller också platser inom kvarteret för kultur, natur och möten mellan människor, till exempel hotell, bageri, restaurang, café, trädgårdar, bakgårdar, konst, utställningar och plats för liv. Kommunens bedömning är att denna vision passar in i området och att den kan bli verklighet. Framförallt ser kommunen hotellet som bärande i den vision som beskrivs.

Vinner ensamrätt att förhandla

Marie Frid ingenjör på Trelleborgs mark- och exploateringsavdelning förklarar vad vinsten i markanvisningstävlingen innebär:

MTA vinner ensamrätt att under en begränsad tid och utifrån sitt tävlingsförslag och andra givna förutsättningar förhandla med kommunen om köp av del av kvarteret Badhuset.

Markanvisning

En markanvisning är när kommunen säljer mark till någon som mot krav lovar att uppföra en byggnad eller annat på marken. En markanvisning kan regleras som här genom en tävling, det vill säga att exploatörer och byggaktörer får presentera vad de vill bygga och sedan väljer kommunen det som den tycker är bäst.

Kvarteret Badhuset

Kvarteret Badhuset ligger i ena ändan av det som kommit att utmärka sig som Trelleborgs kulturstråk. Här finns förutom Badhuset, också Axel Ebbes konsthall, Trelleborgs museum, bibliotek och i andra änden av stråket vikingamonumentet Trelleborgen.

Kvarterets bebyggelse utgörs av byggnader som historiskt sett haft en viktig funktion för staden, med elverk, badhus, polishus och räddningsväsende samlat på samma plats. I sommar flyttar Räddningstjänsten till nya lokaler i norra delen av Trelleborg.

Länkar

Se utvärderingen (PDF-dokument, 668 kB)

Se hela förslaget från MTA Bygg och anläggning i Helsingborg AB (PDF-dokument, 13,7 MB)

Se hela förslaget från Skånska Fastighetsgruppen Holding AB (PDF-dokument, 23,4 MB)

Se inbjudan till markanvisningstävlingen med bilagor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?