Uppgraderat elnät säkrar framtidsstaden Trelleborg

Publicerad:

Klockan 11.10 på torsdagen tog Trelleborgs kommun ett stort steg mot möjligheten att skapa framtidens stad när en ny 130 kilovoltskabel som ska säkra kapaciteten i elnätet för lång tid framöver driftsattes för första gången.

- Det är en historisk dag för Trelleborgs kommun, säger driftingenjören Conny Ring som var en av de medarbetare på energiavdelningen som slog på strömmen. Allt har fungerat som det skulle med inkopplingen och jag är stolt över att ha varit med om detta.

Tio minuter över elva på tisdagen kopplades spänningen in på den 130 kilovoltkabel som utgör sista länken i bygget av en helt ny elnätsring runt Trelleborg. Nu fasas den gamla 50 kilovoltledningen ut för att tas ur drift under nästa år när hela elnätsutbyggnaden i Trelleborg är färdig.

Det konkreta förnyelsearbetet har pågått sedan spaden sattes i marken 2015. En tidigare mera bräcklig elnätsstruktur har ersatts med en ny kabel som via fyra nya fördelningsstationer bildar en ring runt Trelleborg.

- Trelleborgs stad får inkommande el från EON:s överliggande nät som matas in till oss via den norra fördelningsstationen som finns i närheten av vattentornet. Därifrån har vi lagt kabeln i en ring via den östra och den södra stationen till en station i västra Trelleborg, vid Sjöviksområdet, och därifrån tillbaka till norra fördelningsstationen.

Framtidssäkring med färre elavbrott

Än återstår färdigställandet av den västligaste fördelningsstationen som enligt planeringen ska vara färdigbyggd någon gång under det tredje kvartalet 2021.

En av de stora fördelarna med att bygga elnätet i en ring runt staden är att elavbrotten ska bli färre, driften säkrare. Bryts strömmen mellan två stationer innebär det inte att delar av staden blir strömlös. Istället ka elektriciteten ledas till fördelningsstationen från andra hållet. Även för näringslivet och för utvecklandet av staden är uppgraderingen till 130 kilovolts spänning ett steg framåt.

- Vi har haft ett väldigt gammalt elnät som var i behov av upprustning. Det var dags att byta gårdagens teknik mot framtidens. Med vårt nya elnät når vi en högre driftsäkerhet, men lika viktigt är att vi får möjlighet att möta en framtida utbyggnad av Trelleborg. Kapacitetsbehoven ökar hela tiden inom industri och i hemmen, och vi går mot en framtid med fler eldrivna fordon som kräver utbyggnad av laddstolpar. Nu har vi möjlighet att koppla in allt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?