Familjevåldsgrupp kan erbjuda olika insatser

Publicerad:

Verksamheten erbjuder hjälp och stöd till personer som lever i en relation där våld förekommer.

När det förekommer våld i nära relationer kan kommunens familjevåldsgrupp erbjuda stöd.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika När det förekommer våld i nära relationer kan kommunens familjevåldsgrupp erbjuda stöd.

Har du utsatts för våld i nära relation? Har du svårt att hantera ditt humör?

Familjevåldsgruppen är en del av kommunens individ- och familjeomsorgen och kan erbjuda olika insatser: skyddat boende för våldsutsatta personer, individuella samtal, rådgivning och krisbearbetning samt stöd till barn som upplevt våld i nära relation.

- Signaler från kvinnojourer, både internationellt och nationellt, visar på att våld i hemmet riskerar att öka i spåren av corona, säger Anna Olsson, en av socialsekreterarna i familjevåldsgruppen.

Familjevåldsgruppen vänder sig till personer som:

  • lever eller har levt i en destruktiv relation
  • känner sig otrygga, rädda eller hotade i en nära relation
  • är eller har varit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld av närstående
  • använder eller har använt fysiskt eller psykiskt våld mot närstående
  • har svårt att hantera sin ilska och aggressivitet

Familjevåldsgruppen nås på vardagarna genom en telefonsvarare som lyssnas av flera gånger dagligen. Numret är 0410-73 32 03. Du kan också skriva till .

När du ska ringa 112

Behöver du hjälp utanför kontorstid: ring 112 och begär sociala jouren.

Är du i akut behov av hjälp: ring 112 och begär polisen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?