Dux tidigare lokaler töms inför rivning

Publicerad:

I dagarna påbörjas arbetet med att tömma Dux före detta lokaler vid Strandridaregatan i västra Trelleborg inför den beslutade rivningen av fastigheten.

Dux före detta lokaler mellan Strandridaregatan och västra infarten till Trelleborg.
Foto: Ove Hed Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Dux före detta lokaler mellan Strandridaregatan och västra infarten till Trelleborg.

Dux-rivningen är en av punkterna i det åtgärdspaket för att underlätta för det lokala näringslivet under coronapandemin som kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut om den 23 mars. På tomten ska en ställplats för husvagnar och husbilar ordnas i väntan på utvecklingen av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden. Fastigheten köptes av Trelleborgs kommun 2013.

Den inledande delen av rivningsprojektet har pågått några veckor och leds av företaget Qb3 Projekt på uppdrag av Trelleborgs kommun. Bland annat har en handlingsplan för rivningsarbetet tagits fram.

- Vi har redan lämnat in rivningslovet men det återstår fortfarande mycket arbete innan det faktiska rivningsarbetet kan sätta igång, säger kommunens fastighetschef Fredrik Sörling. Förutom rivningslov så ska det utföras miljöinventering och entreprenadupphandling och inte minst det stora arbetet med att tömma byggnaden där ett par verksamheter är igång i nuläget.

Parallellt med upphandling av entreprenad och miljöinventering pågår sökandet efter nya lokaler för de verksamheter som i dagsläget använder Dux-lokalerna för förvaring.

- Vi kommer naturligtvis inte att starta rivningsarbetet förrän vi hittat ersättningslokaler för verksamheterna i huset, säger Fredrik Sörling.

Du kan läsa mer om Trelleborgs kommuns åtgärdspaket till det lokala näringslivet här.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?