Retroaktiv avgiftskontroll för förskola och fritidshem genomförs med start i september

Publicerad:

2018 beslutade den förra bildningsnämnden att införa retroaktiv avgiftskontroll för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Trelleborgs kommun. I september genomförs den första retroaktiva avgiftskontrollen.

Den retroaktiva avgiftskontrollen innebär att Trelleborgs kommun jämför de inkomstuppgifter som vårdnadshavarna har lämnat till kommunen för ett år med Skatteverkets uppgifter för samma år. Om jämförelsen visar att vårdnadshavarna har lämnat för låga inkomstuppgifter till kommunen får vårdnadshavarna ett återkrav; är inkomstuppgifterna för höga jämfört med Skatteverkets uppgifter görs en återbetalning till vårdnadshavarna. Avgiftskontrollen säkerställer att alla betalar rätt avgift för sin förskole- och/eller fritidshemsplacering.

Avgiftskontrollen genomförs med cirka två års eftersläpning eftersom inkomstuppgifter från Skatteverket finns tillgängliga för Trelleborgs kommun att hämta först vid årsskiftet efter det år som gäller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?