Åtgärder krävs för att klara stora investeringar i kommunal service

Publicerad:

Trelleborgs kommun måste investera 24 miljarder kronor i kommunal service under de kommande 25 åren. Det handlar till största delen om underhåll av befintlig kommunal service, men även nyinvesteringar i form av skolor, äldreboenden, gator och VA-ledningar som krävs när invånarna blir fler.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin presenterar en strategi som tagits fram av kommunens ekonomiavdelning. Strategin innehåller en rad åtgärder som måste göras nu. Bland annat krävs ett årligt överskott på 75-100 miljoner kronor per år till och med 2044, extern finansiering och stöd samt utökade lån via Kommuninvest. Dessutom lyfts möjligheten att effektivisera verksamheten samt att göra avyttringar.

Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=sIh_ZMcvTY4

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?