Vi ska fortsätta göra som vi aldrig har gjort

Publicerad:

"En droppe droppad i livets älv
Har ingen kraft till att flyta själv
Det ställs ett krav på varenda droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe"
- Tage Danielsson, Region Sörmland inspirerade med poesi under Mötesplats Agenda 2030 i Stockholm.

Representanter från Trelleborgs kommun var på plats i Stockholm och uppmärksammade 4-årsdagen av antagandet av FN:s globala mål och Agenda 2030. Det var Glokala Sverige som arrangerade en heldag för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Konferensen syftade till att bidra med kunskap, nätverkande och inspiration om Agenda 2030.

För Trelleborgs kommun, som medverkar i Glokala Sverige; FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt innebär det en stor möjlighet till kompetensutbyte med de andra 82 kommunerna som är med i projektet. Men även en möjlighet att få bidra till att skapa nya metoder och verktyg som ger goda förutsättningar för att arbeta med en tydlig hållbarhetsuppföljning framöver, kopplat till de globala hållbarhetsmålen. (https://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2019/januari/stort-intresse-fran-kommuner-och-regioner-for-agenda-2030/)

Tillväxtchef Lina Wedin Hansson som medverkade i konferensen berättar att ”konferensen belyste hur man kan arbeta med förändringsledning och hur en organisation kan bemöta den omställning som krävs för att klara kommande utmaningar, till exempel inom skola, vård och omsorg eller digitalisering av samhället. Forskare identifierade att organisationer ofta är för teknikfokuserade och har för lite fokus på att ställa frågor. Frågor måste ställas för att identifiera utmaningarna och vad som krävs för att lösa dem. Vi behöver tänka frågor och inte strukturer. Vilka kompetenser krävs för att lösa problem? Ett citat från dagen är ”vi ska fortsätta göra som vi aldrig gjort”. Det är talande för en organisation som måste anpassa sin verksamhet till en ny omvärld.”

Maria Glawe, projektledare för Trelleborgs medverkan i Glokala Sverige, instämmer i att vi behöver utmanas i såväl tanke som handling; tänka bortom hur vi alltid gjort och bygga tillit och gjuta mod genom partnerskap och samskapande kors och tvärs. Vi behöver bygga mötesplatser, ta oss an komplexa frågor utan enkla svar och lyfta flera perspektiv samtidigt. Vi delar utmaningarna, men också möjligheterna, därför behöver vi balansera styrkorna, gå från ord till handling och verka tillsammans.

Den 15 oktober deltar förtroendevalda ledamöter, chefer och ledande tjänstepersoner i Trelleborgs kommun i Glokala Sveriges utbildning om Agenda 2030. Alla inbjuds också till webbutbildningen om Agenda 2030: http://utbildning.fn.se/glokala-sverige/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?