Utställningen om den fördjupade översiktsplanen har öppnat

Publicerad:

På onsdagen öppnade kommunens utställning som visar samrådsförslaget om den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad med målår 2035. I en tillfälligt hyrd lokal på Valen-gallerian finns kartor, bilder, förklarande texter och annat material som presenterar kommunens förslag till den fördjupade översiktsplanen.

Sandra Gustafsson från Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar om den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad med målår 2035.
Foto: Catarina Axelsson Lindow Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Sandra Gustafsson från Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar om den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad med målår 2035.

På kvällen fanns politiker och tjänstepersoner på plats i lokalen för att berätta, förklara och svara på frågor från intresserade medborgare. Sandra Gustafsson, planchef och tillförordnad förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Hon påpekar:

Vi vill gärna ha en bra dialog med medborgarna och myndigheter och få in synpunkter på förslaget. Det är viktigt för demokratin och det är bra om synpunkterna kommer in i det här skedet av processen. Synpunkterna samlas in i en samrådsredogörelse där även de förändringar synpunkterna föranleder ska redovisas. Dokumentet kommer därefter omarbetas och gå ut på ny utställning till våren.

Samrådsförslaget

I samrådsförslaget presenteras kommunens vilja gällande Trelleborgs stads framtida utveckling, mot en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. En hel del frågor gällde kommunens pågående arbete med Kuststad 2025, som till stor del ligger till grund för arbetet med den nya fördjupade översiktsplanen.

Kuststad 2025

Kuststad 2025 är kommunens största stadsutvecklingsprojekt med planer för en ringväg, business center och Sjöstaden. Inom Kuststad 2025 har utredningar för den östra delen av ringvägen gjorts. Dessutom har ett planprogram för den östra delen varit ute på samråd.

Fler tillfällen att möta politiker och tjänstepersoner

Utställningen av samrådsförslaget pågår på Valen-gallerian den 2-16 oktober, dit du är välkommen under Valen-gallerians öppettider, vardagar klockan 10.00-19.00, lördagar 10.00-16.00 och söndagar 12.00-16.00.

Vill du träffa tjänstepersoner och politiker, ska du passa på när utställningen bemannas, vilket blir:

  • Lördagen den 5 oktober, klockan 11.00-13.00
  • Lördagen den 12 oktober, klockan 11.00-13.00

Läs mer om förslaget på fördjupad översiktsplan genom att klicka på länken: www.trelleborg.se/fop2035

Hjälpte informationen på den här sidan dig?