Trelleborgs kommun och Polisen tecknar ny samverkansöverenskommelse för 2019 - 2022

Publicerad:

Samverkansöverenskommelsen syftar till att främja det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Trelleborgs kommun.

Lars Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef, Trelleborgs kommun och Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun, undertecknar samverkansöverenskommelsen.
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Lars Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef, Trelleborgs kommun och Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun, undertecknar samverkansöverenskommelsen.

Kommunstyrelsen och chefen för lokalpolisområdet har tagit beslut om en förnyad samverkansöverenskommelse mellan Trelleborgs kommun och polisen. Samverkansöverenskommelsen syftar till att tydliggöra åtagandena mellan Trelleborgs kommun och polisen när det gäller det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Samverkan mellan samhällets olika aktörer, inte minst mellan kommun och polis, sker sedan flera år tillbaka på en rad olika områden i olika nätverk.

Överenskommelsen syftar bland annat till att bredda, fördjupa och utveckla denna samverkan ytterligare. Ett effektivt arbete handlar om att förebygga brott och genomföra tidiga preventiva insatser avseende såväl brottssituationer, brottsoffer som gärningspersoner. Ansvaret är i flertalet punkter delat mellan kommun och polis, och i dessa fall svarar varje aktör för sitt ansvarsområde.

Samverkan mellan kommun och polis enligt detta samverkansavtal utförs i enlighet med de kommunövergripande handlingsplaner som gäller inklusive de som beslutas om under avtalets giltighetstid.

Fokusområden 2019 - 2022

  • Ungdomars alkohol- och drogkonsumtion samt relaterad brottslighet
  • Trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön
  • Trelleborgs hamn - brottsförebyggande arbete

För varje fokusområde finns såväl effektmål, produktionsmål som åtgärder kopplade. Utöver fokusområdena finns övergripande mål och aktiviteter avseende det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Årsvis sammanställer kommunens Säkerhetsenhet tillsammans med kommunpolisen en rapport avseende utfallet av samverkansöverenskommelsen som därefter redovisas till kommunstyrelsen och till chefen för lokalpolisområdet.

Överenskommelsen är Trelleborg kommuns och polisens gemensamma gällande samverkan, och är framtagen utifrån en gemensam nulägesbild.

– Vi kommer att bekämpa narkotikan i alla dess former och särskilt prioritera våra ungdomar och förhindra att de provar narkotika och hamnar i ett missbruk.Vidare ska vi öka närvaron av poliser i de centrala delarna av Trelleborg. Det blir fler poliser på stan helt enkelt, berättar Lars Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef, Trelleborgs kommun

– Det är väldigt bra att den polisiära närvaron ökar i Trelleborg. Det tillsammans med trygghetsvärdarna har helt tydligt gjort Trelleborg till en tryggare kommun och plats, berättar Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?