Trelleborgs kommun i Lärarförbundets ranking

Publicerad:

Lärarförbundets årliga ranking Bästa skolkommun har publicerats. I år har Lärarförbundet gått över till att basera rankingen på ett indexbaserat underlag och tre kriterier har tagits bort från fjolårets ranking: meritvärde, andel godkända i alla ämnen och grundläggande behörighet för högskolestudier.

Foto: https://pixabay.com Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika

Dessa förändringar gör att den totala rankingen 2019 inte är jämförbar med tidigare års rankingar.

I årets ranking hamnar Trelleborgs kommun på plats 165. Kortfattat kan dock nämnas att Trelleborgs kommun placerar sig på plats 33 i landet när det gäller andelen utbildade lärare, vilket är ett tecken på att kommunen har varit framgångsrik i att rekrytera behöriga lärare. Samtidigt är lärartätheten jämförelsevis låg i kommunen.

Trelleborg placerar sig bland de 25 procent bästa kommunerna avseende meritvärde i årskurs 9 samt andelen elever i årskurs 9 med godkänt i samtliga ämnen. Kriterierna mäter dock ett likvärdighetsindex, vilket tar hänsyn till flera socioekonomiska faktorer och inte faktiska resultat. Det faktiska resultatet har dessvärre försämrats jämfört med föregående år.

Ytterligare ett kriterium som ingår i rankingen är sjukfrånvaro. Här hamnar Trelleborgs kommun bland de med högst sjukfrånvaro bland Lärarförbundets medlemmar vid mätpunkten i november 2018. Kommunen arbetar övergripande med att få ner sjukfrånvaron inom samtliga områden, inte bara i skolan.

Se kommunens samlade resultat och läs mer om rankingen på https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/trelleborg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?