Ny poesifestival i Trelleborg

Publicerad:

I våras gick Trelleborgs allra första poesifestival av stapeln. Initiativtagare till festivalen var Maria Glawe, projektledare för projektet Sustainable Poetry och förstelärare på Söderslättsgymnasiet.

Elever fick frågan "Vad tycker du är det viktigaste för vår framtid?" Svaren har gjorts till ett ordcollage som ska användas som utgångspunkt för poesiskapande efter föreläsningen med Catarina Rolfsdotter-Jansson.
Foto: Maria Glawe Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Elever fick frågan "Vad tycker du är det viktigaste för vår framtid?" Svaren har gjorts till ett ordcollage som ska användas som utgångspunkt för poesiskapande efter föreläsningen med Catarina Rolfsdotter-Jansson.

– Vårens poesifestival var en del av Sustainable Poetry, som syftar till att ge barn och unga en röst i samhället och stärka deras medskapande i demokratin, berättar Maria Glawe.

Ny poesifestival i mars 2020

Årets poesifestival blev mycket uppskattad, både bland elever, lärare och allmänheten och många har önskat en fortsättning. Maria Glawe har hörsammat önskemålen och tillsammans med kollegor, barn, unga och omgivande samhällsaktörer arrangeras en ny poesifestival den 21 mars nästa år där alla inbjuds till medskapande.

– Målet är att projektet Sustainable Poetry och poesifestivalen ska fortsätta fram till 2030 då vi ska ha uppnått de globala målen i FN:s Agenda, säger Maria Glawe. Vi vill därför involvera hela världen i projektet och ingen får lämnas utanför.

Lärare och elever skapar tillsammans

Sustainable Poetry bygger på ett samskapande mellan lärare och elever på skolorna i Trelleborg och de har fria händer att lägga upp arbetet som de önskar. Även på andra skolor runt om i världen, som exempelvis Spanien, Serbien och Turkiet, bedrivs Sustainable Poetry-projektet.

– De enda riktlinjerna vi har är att man ska skapa poesi utifrån de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030 och att barns och ungas perspektiv ska vara i fokus, säger Maria Glawe.

Dikter på ett tjugotal språk

Inför poesifestivalen i våras fick barn och elever från förskolan till gymnasiet vara med och skapa poesi utifrån de 17 globala målen. De som ville fick sedan framföra sina verk inför publik på Stadsbiblioteket under poesifestivalen.

Modersmålsläraren Dagmara Dosz Nyberg berättar att flerspråkiga elever skapade dikter på såväl det egna modersmålet som på svenska. Totalt blev 20 olika modersmål representerade på poesifestivalen.

– Poesi skapar oändliga sätt att uttrycka sina egna känslor och påverka andra. Vårt motto är: "poesi är elevernas frihet och modersmål är deras styrka", säger Dagmara Dosz Nyberg.

Föreläsning och poesiworkshop med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Imorgon fredag, i samband med världsdagen för psykisk hälsa och Skåneveckan för psykisk hälsa, arrangerar Sustainable Poetry en föreläsning, kreativ poesiworkshop och Afternoon Tea för gymnasieelever, lärare och bibliotekarier på Söderslättsgymnasiet.

Föreläsare är författaren Catarina Rolfsdotter-Jansson och hennes föreläsning syftar till att öka kunskaper om psykisk hälsa samtidigt som den ska inspirera till att skapa poesi.

Föreläsningen "Hållbar männsika" och poesiworkshopen (PDF-dokument, 563 kB)

Sustainable Poetry

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?