Mötesplats Agenda 2030 i Trelleborg

Publicerad:

Nyligen samlades förtroendevalda, chefer och ledare samt tjänstemän som arbetar med hållbar utveckling för att ta del av Glokala Sveriges utbildningsinsats. Målet med Glokala Sverige är att utbilda kommuner och regioner i hur man ska uppnå Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen.

Morgonen inleddes med frukost och mingel, filmvisning och poesiuppläsning; en dikt om framtidens Trelleborg skapad av Wille på Söderslättsgymnasiet, därefter föreläste Kerstin Söderström från FN-förbundet följt av kreativ och dynamisk workshop.

Deltagarna arbetade utifrån en tvåstegsraket om Agenda 2030 där följande frågeställningar var aktuella: vad gör vi bra idag, vad är utmaningarna och vad krävs för att målen ska nås? Det blev bra energi i rummet och resulterade i berikande samtal och förslag på lösningar som kan få betydelse för Trelleborgs kommuns vision " Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt." Grupperna identifierade tillsammans tre stora utmaningar med Agenda 2030: okunskap, tillväxt och politisk okunskap. Dessutom lyfte grupperna fram följande tre möjligheter och ledord för Agenda 2030 arbetet: Samarbete, gemenskap och innovation.

Under eftermiddagen fortsatte den lärorika utbildningsinsatsen om Agenda 2030 och då möttes ungdomar från ekonomiprogrammet, årskurs 1 på Söderslättsgymnasiet och representanter för näringslivet för att samtala utifrån att dagens studenter är morgondagens ledare, problemlösare och innovatörer. Tillsammans identifierades möjligheter och utmaningar med Agenda 2030 arbetet och hur de kan ha ett meningsfullt och berikande samarbete framöver. Utmaningarna de identifierade tillsammans är följande: samarbete, kunskap och olika förutsättningar. Grupperna lyfte också fram tre möjligheter och ledord för arbetet framåt: utbildning till alla, närproducerat och energilösningar.

Dagens mötesplats resulterade i lärande samtal och berikande möten som öppnar upp för nya dynamiska samarbeten, nytt utforskande och samskapande för en hållbar framtid. Syftet är att stärka genomförandet av Agenda 2030 och att verka tillsammans för god livskvalitet och långsiktigt hållbar tillväxt i Trelleborg. Under våren planeras en uppföljning på Mötesplats Agenda 2030 i Trelleborg.

Träd pampigt uppradade efter gatans kant
Regn samlas upp för växande grönska
Elektricitet från solpanelerna från höghusets tak
Luft susar in mellan höghusen med ljud och dofter
Lustfyllda skratt från badande barn på stranden
Evenemang lockar boende och turister
Boenden på höga höjder med utsikt från horisonten
Ovanlig arkitektur reser sig mot den fria himlen
Restauranger som lockar med högre klass
Gator, stora trottoarer, gott om plats för cyklister

Dikten om framtidens Trelleborg (Kuststad 2025) är skapad av Wille på Söderslättsgymnasiet utifrån mål 11 hållbara städer och samhällen och inom projektet Poesi för en hållbar framtid (www.sustainablepoetry.se). Projektet syftar dels till att lyfta barns och ungas röster och möjlighet att vara med om forma en hållbar framtid, dels att stärka lärares lärande gällande undervisning i hållbar utveckling och att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan (mål 4; god utbildning för alla och delmål 4.7 lärande för hållbar utveckling) och dels att stärka genomförandet av Agenda 2030. Projektet stärker således hur man kan engagera barn och unga i samhällsutvecklingen utifrån ett barnrätts- och ungdomsperspektivet i den dagliga verksamheten. Projektet stärker således hur vi kan engagera barn och unga i samhällsutvecklingen utifrån ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.

Under båda konferenserna användes bland annat arbetsboken Agenda 2030 som stöd för lärprocesserna:
Arbetsbok Agenda 2030

Deltagarna uppmanades också att efter workshopen göra webbutbilrningen om Agenda 2030 som är öppen för alla.

Övrigt användbart material: Ledarskap för hållbar utveckling

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?