Läsguldet till Sustainable Poetry

Publicerad:

Det globala Sustainable Poetry-projektet får priset Läsguldet för årets insats för tillgänglig läsning. Priset är på 25 000 kronor.

Maria Glawe är projektledare för det globala projektet Sustainable Poetry.
Foto: Privat Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Maria Glawe är projektledare för det globala projektet Sustainable Poetry.

- Det känns helt fantastiskt! Jag brinner för att alla barn och unga ska upptäcka läsglädje och ingå i en lärande gemenskap, tillägna sig djupa kunskaper och stärka sin handlingskompetens så att de kan bli kritiska, aktiva och medmänskliga samhällsmedborgare som vågar förändra världen på hållbar väg, säger Maria Glawe, projektledare för Sustainble Poetry-projektet.

Läsguldet - tillgänglig läsning för alla, är ett pris som myndigheten för tillgängliga medier (MTM) delar ut årligen. Med Läsguldet vill MTM uppmärksamma personer, organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga, att läsa på sina villkor.

Juryns motivering till priset lyder: "Med FN:s hållbarhetsmål i centrum har Sustainable Poetry med stort engagemang format en samskapande kreativ arena utan begränsningar. Där kombineras kunskapsinhämtning med språkliga och estetiska uttryck, och alla bidrar med sina upplevelser."

Hjälpte informationen på den här sidan dig?