Konferens om kompetens lockade många deltagare

Publicerad:

Trelleborgs kommun bjöd på fredagen in till en konferens om kompetensförsörjning och mellankommunalt samarbete. Ett 80-tal deltagare lyssnade till inspirerande föredrag och lärande panelsamtal.

Panelsamtal under konferensen Trelleborg i tillväxt.
Foto: Fanny Nyberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Panelsamtal under konferensen Trelleborg i tillväxt.

Region Skåne har i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” identifierat Trelleborg som en av åtta regionala kärnor. Med sin geografiska placering i sydvästra Skåne med närhet till storstadsregionen Malmö-Lund-Köpenhamn-Berlin finns stora möjligheter för staden Trelleborg att bidra till regionens tillväxt.

Det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 kommer att bidra till att attrahera nya företagsetableringar i kommunen som i sin tur ytterligare bidrar till att skapa en attraktiv bostads-, arbets-, och handelsort.

Inom ramarna för projektet Flerkärnighet arrangerade Trelleborgs kommun, med stöd av Region Skåne och Tillväxtverket, en konferens om kompetensförsörjning. Rubriken var Trelleborg i tillväxt - en möjlighet för hela Skåne. Goda exempel från Trelleborg och andra kommuner lyftes fram under dagen. Dessutom presenterades kommunens planer på stadsutveckling och näringslivssatsningar.

Konferensen avslutades med en busstur i Trelleborgs Hamn där deltagarna fick ta del av utvecklingsplanerna för både hamnverksamheten och de nya stadsdelar som planeras i gamla hamnområdet.

Logga tillväxtverket

Utvecklas i expansiv takt

Trelleborgs kommun har ett mål på 50 000 invånare år 2028 och utvecklas expansiv takt. Det
kräver en god, innovativ och hållbar strategisk samhällsplanering. Redan nu pågår förtätning på flera platser i staden och de livskraftiga orterna på landsbygden utvecklas. Totalt finns planer på cirka 8000 bostäder i Trelleborg och kommunens övriga tätorter med byggstart inom mindre än 10 år.

Tillsammans skapar vi en attraktiv plats att leva, verka och bo på.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!