Välkommen att tycka till om extra körfält E6 Vellinge - Malmö

Publicerad:

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag. Nu bjuder Trafikverket in till ett första samråd samt öppet hus för att informera och inhämta värdefull kunskap från berörda och allmänhet för att kunna planera projektet på bästa sätt.

Foto: Per Berglund Licens: © Copyright

Tid och plats för samråd: Tisdagen den 26 november 2019 klockan 16.30-20.30 i Framtidskompassens matsal i Vellinge. Besöksadressen är Assarsgatan 8.

Du får information om:

  • Samrådsunderlaget för vägplanen och den formella handläggningen.
  • Projektet och dess utformning, påverkan på miljön samt ersättningsfrågor.

Samma information presenteras vid två tillfällen, klockan 17 och 19. Därefter finns det möjlighet att gå runt till olika stationer med specifika ämnesområden för att få mer information och ställa frågor. Om du vill förbereda dig inför mötet finns mer information tillgängligt från och med 2019-11-25 på webbplatsen.

Hur du delar med dig av dina kunskaper och synpunkter

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget eller hur förslaget påverkar dig direkt på det öppna huset. Du kan även lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via en digital enkät som kommer att finnas på projektets webbsida från och med 2019-11-25. Trafikverket önskar få in synpunkterna senast den 2019-12-16.

Du kan påverka vid flera tillfällen

Du kan när som helst kontakta Trafikverket via telefon eller e-post för frågor och funderingar kring projektet. Vid flera tillfällen kommer det att finnas möjlighet till synpunkter på projektet. Representanter kommer även att bjuda in till ytterligare samrådsmöte på orten våren/sommaren 2020.

Läs mer om projektet på www.trafikverket.se/e6vellinge-petersborg

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?