Utegym byggs i framtida Business Center

Publicerad:

Ett utegym och en motionsslinga ska skapa rörelse och aktivitet på östra verksamhetsområdet. De nya inslagen innebär starten på arbetet med att utveckla ett rekreativt område längs med Dalköpingeån i framtida Business Center.

Utegymmet som nu byggs vid Dalköpingeån ska vara klart om knappt en månad.
Foto: Fanny Nyberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Utegymmet som nu byggs vid Dalköpingeån ska vara klart om knappt en månad.

Nyligen presenterade projektet Kuststad 2025 en fysisk strukturplan som i grova drag pekar ut hur dagens verksamhetsområde kan utvecklas till ett modernt Business Center. Platsen ska i framtiden rymma uppställningsytor för färjetrafik, stora och små företag och ett logistikcenter. Strukturplanen pekar dessutom ut området runt Dalköpingeån som grönytor med möjlighet till rekreation.

Nu tas första steget mot att förverkliga strukturplanen. I dagarna monteras ett belyst utegym i naturstil, precis norr om Dalaslingan. Därefter ska en slinga för motion och naturupplevelser anläggas på gräsytan intill. Planen är att gymmet ska vara klart att använda om cirka tre veckor, men belysning kan dröja ytterligare några veckor innan den är på plats. Både utegymmet och slingan är fria att användas av närboende och besökare.

- Vår förhoppning är att det ska bidra till attraktiviteten i området för de företag som är verksamma där, men även vara en tillgång för boende runt omkring, säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.

- Det här området har så mycket potential och det är fantastiskt att vi kan starta utvecklingen av platsen med de här rekreationsinsatserna på öster, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Målsättningen är att fortsätta utvecklingen av området under nästa år. Då kan det bli aktuellt med bland annat tillgänglighetsanpassning av stigar och informationsskyltar om naturen och djurlivet på platsen.

Bakgrund

Kuststad 2025 är Trelleborgs mest omfattande stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Utöver planen att bygga nya stadsdelar i det gamla hamnområdet inkluderar projektet även satsningar på näringsliv och infrastruktur. Projektet inleddes 2016 efter att kommunfullmäktige med bred majoritet beslutat att kommunen senast 2025 ska ha en östlig ringväg och östlig hamninfart.

Kuststad 2025 bidrar till utvecklingen av Trelleborg som en attraktiv och expanderande regional kärna. Genom innovativ och strategisk samhällsplanering utnyttjar Trelleborgs kommun närheten till Europa och läget i Öresundsregionen. Tillsammans skapar vi en attraktiv plats att leva, verka och bo på.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?