Kortare handläggningstider för detaljplaner

Publicerad:

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har undersökt handläggningstiden för detaljplaner under under åren 2016-2017 i Sveriges kommuner. Undersökningen visar att handläggningstiden i Trelleborg är bland de kortare i landet. I jämförelse med urvalet ”Pendlingskommun nära storstad”, som Trelleborg tillhör, är vi tredje snabbast i landet. Bland skånekommuner hamnar Trelleborg på en delad 7:e plats

För år 2019 finns detaljplaner med byggrätt för över 900 bostäder i kommunen. Bilden är en visionsbild över den föreslagna bebyggelsen som nu finns på plats där Centralskolan låg förut.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika För år 2019 finns detaljplaner med byggrätt för över 900 bostäder i kommunen. Bilden är en visionsbild över den föreslagna bebyggelsen som nu finns på plats där Centralskolan låg förut.

Planberedskapen för bostäder bedöms i nuläget som god, genom att de volymer som anges i kommunens bostadsförsörjningsprogram uppfylls. För målet 50 000 invånare år 2028 behövs 225 bostäder årligen. År 2018 antogs detaljplaner med byggrätt för 328 bostäder och för antagande under 2019 finns detaljplaner med byggrätt för över 900 bostäder.

Tydliga strategier i fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Trelleborg antogs av kommunfullmäktige 2014. I planen finns tydliga strategier och målbilder för stadens utveckling mot en attraktiv kuststad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en nyckelroll i förverkligandet av de politiskt fattade besluten kring stadens utveckling genom ansvaret för den fysiska planeringen. Sedan 2014 har förvaltningen förstärkt verksamheten med åtta planarkitekter, stadsarkitekt, byggnadsantikvarie och planadministratör.

SKLs rapport innehåller jämförelser inom detaljplaneområdet, presenterat i form av nyckeltal. Nyckeltalen visar kommunernas planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande i kommunen, tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

Klicka här för att se hela rapporten

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?