Digital beroendevård ger goda resultat

Publicerad:

Flera trelleborgare har lyckats nå och bibehålla nykterhet tack vare en ny insats hos beroendeenheten.

En digital lösning har blivit framgångsrik hos beroendeenheten i Trelleborg. Här är det alkohol- och drogbehandlaren Peter Walteus som visar hur det går till när klienten lämnar ett alkoholtest.
Foto: Patrik Nyström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika En digital lösning har blivit framgångsrik hos beroendeenheten i Trelleborg. Här är det alkohol- och drogbehandlaren Peter Walteus som visar hur det går till när klienten lämnar ett alkoholtest.

- Det här hjälper våra klienter mot ett självständigt liv samtidigt som de har tillgång till stöd i kontakten med oss. Vi ser att det här fungerar i fall där vi tidigare har testat många andra insatser, säger enhetschefen Helen Andersson.

Systemet heter Previct och ska ses som ett komplement och stöd vid behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol. Det har även tagits fram ett paket riktat mot spelberoende men ännu finns ingen lösning när det gäller narkotika.

Klienten får en trådlös alkoholmätare i fickformat och en vårdtelefon med appar. Klienten utför regelbundna nykterhetstester samt andra uppgifter som planeras tillsammans med behandlaren. Allt kan sedan följas i en webbaserad vårdportal.

- Vi har mycket goda erfarenheter och i flera fall har klienterna hållit sig helt nyktra sedan de fick den här insatsen, säger alkohol- och drogbehandlaren Peter Walteus.

Systemet bryter tankemönstret

Peter Walteus började på socialförvaltningen i Trelleborg för drygt ett år sedan. Han kom i kontakt med det digitala systemet på sin tidigare arbetsplats i Hörby kommun och hade med sig positiva erfarenheter därifrån. Dessförinnan har han 25 års erfarenhet av att arbeta inom kriminalvården.

- Det bästa med systemet är att det bryter tankemönstret och hjälper personerna att hålla sig nyktra. Förutom att du ska blåsa ett visst antal gånger lägger vi in frågor kring till exempel kost, motion och sömn. Vi kan också lägga in uppdrag som klienten ska utföra och sedan lämna feedback direkt, till exempel skriva "bra jobbat" i ett sms, säger Peter Walteus.

I systemet finns också en hjälp-knapp när klienten känner behov av extra stöd. Om det inte går att direkt få kontakt med personalen just då kan andra tips läggas in som till exempel att ringa en vän.

- Vi rekommenderar fem blåsningar per dag. Klienten får vara med och bestämma tider och telefonen plingar till när det är dags för test. Om klienten missar ett test eller om ett test ger positivt utslag får vi direkt ett sms om det. Med det här systemet kan vi följa utvecklingen och om vi ser en nedåtgående trend kallar vi in till möte för att prata om situationen och se hur vi bäst går vidare, säger Peter Walteus.

Kostnadseffektiv lösning

Just nu används systemet av sju personer, sex för alkohol och en för spel. Resultaten är hittills goda och metoden är kostnadseffektiv.

- Vi kan ha en sådan här lösning i ett år till samma pris som tre veckor på institution. Vi ser också att vi kan nå personer som vi har haft svårt att nå innan och som legat på sjukhus, varit placerade på institution och gått i vår öppenvårdsbehandling. Den som haft detta längst var nära LVM (tvångsvård) men har nu varit nykter sedan oktober, säger Helen Andersson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?