Vem ska man ringa?

Publicerad:

Det är bra om du skrivit ner viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha vid en nödsituation eller liknande. Anteckna uppgifterna nedan samt andra telefonnummer som är viktiga för dig.

Viktiga telefonnummer

112  Nödnummer vid en akut situation

113 13 Informationsnummer

114 14  Polisanmälan

117 17  Sjukvårdsupplysningen

Hesa Fredrik (VMA)

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i vissa tätorter varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio eller se på TV för att få information.

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Varnings- och informationssystemet kan även användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig. Dessa larm signaleras enligt följande: Beredskapslarm, 30 sekunder signal, 15 sekunder paus – i 5 minuter. Flyglarm, 2 sekunder signal, 2 sekunder paus – i 2 minuter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?