Ny tobakslag införs den 1 juli

Publicerad:

Enligt den nya lagen krävs tillstånd för att sälja tobak. Lagändringen innebär också att rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus.

Från och med den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft i Sverige. Lagen innebär förändringar både för företagare och för allmänheten. Den omfattar inte enbart tobak utan också liknande produkter. Exempel på liknande produkter är e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och vattenpipor.

Vad gäller för den som vill sälja tobak?

  • Från och med den 1 juli måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tidigare har det räckt att anmäla försäljning av tobak.
  • Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning men senast den 31 oktober 2019 måste du ansöka om tillstånd.
  • I samband med lagändringen kommer aktuella ansökningshandlingar att finnas tillgängliga på kommunens webbplats. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.
  • Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Till det kommer en årlig tillsynsavgift.
  • Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Vad gäller för allmänheten?

Den nya lagen innebär att rökförbudet utökas till att gälla vissa allmänna platser, bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott samt lekplatser.

Vad gäller för den som ansvarar för rökförbudet?

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas av ordningsvakt eller polis.

Frågor och svar om nya lagen om tobak och liknande produkter

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter/faq-nya-lagen-om-tobak-och-liknande-produkter/

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?