Många ärenden på gårdagens fullmäktigemöte

Publicerad:

Igår samlades kommunfullmäktige för att ta sig an en diger ärendelista. Maj månad är en intensiv arbetsmånad och det visade sig inte minst på antalet ärenden i kommunfullmäktige, som igår uppgick till 28 ärenden.

På ärendelistan fanns bland annat hyresavtal Åldermannen, stortorget som utlämningsställe för REKO-ringen, parkeringsmöjligheter vid Söderslättshallen, elnätstaxa, avyttringar av fastigheter med flera.

Revisionsberättelse och granskningsrapporter

Revisorerna redogjorde även för revisionsberättelsen samt granskningsrapporter 2018 för Trelleborgs kommun. Några punkter som redovisades under kvällens möte gällde bl.a. granskning av inköp och upphandling med fokus på direktupphandlingar inom tekniska nämnden. Enligt granskning och stickprov finns det brister i direktupphandlingarna. Rekommendationen är att införa systematiska kontroller.

Även räddningstjänsten granskades gällande styrning och uppföljning av verksamheten. Rekommendationen är att kommunstyrelsen tar beslut om nytt handlingsprogram för ändamålsenlig styrning och uppföljning av räddningstjänstens verksamhet.

Flera ärenden gällande avyttringar av fastigheter

Ärenden kring avyttring av fastigheter var många, bl.a. Östra Torp 5:17, fyren i Smygehamn, diskuterades. Just avyttring av fastigheter som inte är relaterade till kärnverksamheten eller är tomställda ingår i den politiska ledningens punktlista som ska genomföras under mandatperioden. En tydlig signal från nuvarande styret är att trots försäljningar värna om föreningarnas möjlighet att vara kvar i fastigheterna.

Några beslut som togs under gårdagens kommunfullmäktige:

  • Dalabadets camping – beslut om att inte ha året runt boende.

  • 52 miljoner avsätts för att förnya spill- dag – och vattenledningsnätet, under ett fyraårigt projekt fram till 2022.

  • Kommunen bildar ett elnätsbolag, Trelleborgs Elnäts AB. Elnätsverksamheten överförs dit den 1 januari 2020

  • Barnbokslutet 2018 godkändes. (Barnbokslutet syftar till att följa upp Trelleborgs kommuns barnrättsarbete)

  • Stortorget upplåts som utlämningsställe för lokala varor från REKO-ringen, enligt ett medborgarförslag.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?