De ger första hjälpen till psykisk hälsa

Publicerad:

Personal inom skola och socialtjänst utbildas i metod som syftar till att upptäcka psykisk ohälsa och ge rätt stöd och hjälp till personer som har behov av det.

Karina Rosberg (till vänster), fritidsledare och föreståndare på Tjejloftet, är en av deltagarna som gått utbildningen i Trelleborg som kursledarna Sofie Larsson (mitten), skolsköterska, och Kerstin Melia, socialrådgivare, har hållit i.
Foto: Patrik Nyström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karina Rosberg (till vänster), fritidsledare och föreståndare på Tjejloftet, är en av deltagarna som gått utbildningen i Trelleborg som kursledarna Sofie Larsson (mitten), skolsköterska, och Kerstin Melia, socialrådgivare, har hållit i.

MHFA (Mental Health First Aid) heter utbildningsprogrammet som tagits fram i Australien och riktar sig till personalgrupper som i sitt arbete träffar människor med psykisk ohälsa. Ett 20-tal medarbetare, en blandad grupp med olika yrkeskategorier inom bildnings- och socialförvaltningen, har nyligen avslutat den första utbildningsinsatsen i Trelleborgs kommun.

- Det här är en utbildning som alla bör ha med sig, säger Karina Rosberg, fritidsledare och föreståndare på Tjejloftet och en av de nöjda deltagarna.

Riktar sig till flera målgrupper

Skolsköterskan Sofie Larsson och socialrådgivaren Kerstin Melia är kursledare. De har utbildats i programmet i Stockholm och därmed blivit certifierade instruktörer. Den första utbildningsinsatsen på hemmaplan hade fokus på barn och unga men programmet kan även ges för personal som arbetar med en äldre målgrupp.

Första hjälpen till psykisk hälsa är inte en utbildning som lär ut hur man ställer en psykiatrisk diagnos eller hur man botar psykisk ohälsa. Däremot är målsättningen med programmet att:

  • Upptäcka, närma sig och stödja individer som kan behöva extra omtanke
  • Rädda livet på en person som kanske kan skada sig själv
  • Se till att individen får professionell hjälp innan den psykiska ohälsan förvärras
  • Underlätta ett tillfrisknande
  • Hjälpa och stödja en person som har psykiska problem

Minnesregel: BLEUS

Precis som det finns en minnesregel för de som ska ge första hjälpen i samband med fysisk skada har första hjälpen till psykisk hälsa en egen bokstavskombination att lägga på minnet: BLEUS.

  • Bedöm situationen, ta kontakt
  • Lyssna öppet och fördomsfritt
  • Erbjud stöd och information
  • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
  • Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser

Vikten av tidig upptäckt

Kerstin Melia har erfarenhet av att hålla i föräldrautbildningar i kommunen. Första hjälpen till psykisk hälsa har ett liknande upplägg.

- Det är manualbaserat och vi går systematiskt igenom olika avsnitt. Vi tittar på filmsekvenser, diskuterar och lär av varandra i gruppen, säger Kerstin Melia.

Sofie Larsson har arbetat som skolsköterska sedan 2004 och ser ett behov av utbildningen.

- Den här metoden är viktig för att den kan hjälpa oss att tidigt upptäcka och förebygga. Ibland hjälper det att bara prata en stund. Behövs sedan något ytterligare har vi inom kommunen ett antal råd- och stödinsatser att erbjuda, säger Sofie Larsson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?