Bibliotekets femåringsparad

Publicerad:

Varje läsår får alla kommunens femåringar en bok. Boken väljs ut i samråd med förskolepersonalen och distribueras av biblioteket. Barnen och pedagogerna jobbar med boken under läsåret och allt kulminerar i den fantastiska femåringsparaden i maj månad.

Foto: Ove Hed Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika

Paraden slingrar sig genom Trelleborg full av sång, musik och utklädda barn. Barnen tillsammans med pedagogerna samlas på Gamla torg på förmiddagen, där det är gemensam avmarsch mot stadsparken där Paraden-Lasse showar med allsång. Femåringsparaden går via Algatan/gågatan och svänger av in genom köpcentret Valen och ut till stadsparken till stadsparkscenen.

Femåringsparaden har arrangerats i över 30 år.

Femåringsparaden ingår i Trelleborgs kommuns Kulturgaranti och den i sin tur kopplas till Kommunfullmäktiges inriktningsmål livskvalitet och att våra kommuninvånare ska ha goda levnadsvanor.

"Kommunfullmäktige beslutade 2015 att införa en Kulturgaranti för unga. Bildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden delar på ansvaret att barn och elever från 4 års ålder till årskurs 9 garanteras professionellt producerade kulturupplevelser varje år."

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?