Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige - TFÖ 2020

Publicerad:

MSB och Försvarsmakten har fått uppdrag av regeringen att genomföra en totalförsvarsövning under 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det allt fler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag.

I övningen får kommunerna möjlighet att utveckla sin förmåga- Totalförsvaret bygger vi tillsammans

Efter de senaste årens arbete med krisberedskapsveckan bygger vi nu vidare och ökar kunskapen om krisberedskap och det civila försvaret. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Läs mer här:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/krisberedskap/totalforsvarsovning-2020.html

https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/Kommande-ovningar/Totalforsvarsovning-2020/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!