Fler rökfria miljöer från 1 juli

Publicerad:

Från och med måndag den 1 juli gäller nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Cigarettfimp
Foto: Pixabay Licens: © Copyright Cigarettfimp

Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även

• utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde

• på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer

• inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor

• på lekplatser som allmänheten har tillträde till

• vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.

Vill du veta mer? Här hittar du Folkhälsomyndighetens informationsblad: nya-regler-rokfria-utomhusmiljoer-1-juli-2019-19049.pdf (PDF-dokument, 259 kB)

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?