Fokus på trygg myndighetsutövning

Publicerad:

Även om det är semestertider har kommunen uppdraget att se till myndighetsutövningen fungerar som den ska. För att värna medarbetarnas trygghet finns tydliga regler och rutiner.

Myndighetsutövning kan till exempel vara kontroll av livsmedelsföretag, prövning av olika tillstånd eller tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Tillsynsärenden görs för att säkerställa att olika verksamheter följer de lagar och regler som finns för att skydda människor och miljö. En god myndighetsutövning innebär en rättssäker och trygg tillvaro för både allmänhet och näringsidkare.

Trelleborgs kommun har en övergripande policy och generella rutiner avseende våld, hot och trakasserier. Alla berörda verksamheter har också ansvar för att ta fram specifika rutiner.

Enligt rutinerna ska inspektörer eller handläggare i samband med platsbesök alltid göra en riskbedömning av situationen. Bedömningen avgör om medarbetaren kan åka själv eller bör ta med en kollega. Om situationen bedöms kunna bli väldigt hotfull ska den lokala polisen kontaktas för stöd i samband med besöket.

Vidare ska alla eventuella hot som riktas mot någon medarbetare inom kommunen ska polisanmälas.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?