Vi behöver fler familjehem!

Publicerad:

Är du bosatt i Trelleborg, är engagerad och har erfarenhet av ungdomar?

Just nu söker vi familjehem för placering av ensamkommande barn och unga som anvisats till Trelleborg. Det kan gälla både kortare och längre placeringar.

Känner du att uppdraget kan passa dig?
Anmäl ditt intresse till :
Du kan också nå oss på telefon 0410-73 30 63 eller 0410-73 30 52.

Vad innebär det att vara familjehem?
Att vara familjehem innebär att vara ungdomens familj och stötta den unge i vardagen. Utöver det som ingår i vardagssysslor ska du stödja den unge i att ha kontakt med sina vårdnadshavare och i kontakten med myndigheter.

Som familjehemsförälder är du inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör den unge fattas av vårdnadshavare, god man eller i vissa fall arbetsmarknadsnämnden.

Personer eller familjer som vill bli familjehem för ensamkommandebarn och unga utreds av arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämnden gör en bedömning av din livssituation och din omsorgsförmåga. Du blir uppdragstagare åt arbetsmarknadsnämnden och ska stödja den unge i sin etablering.

Det är obligatoriskt att hämta in information från olika register, som polisens belastningsregister, register från socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?