Kör skolbussarna i alla väderförhållanden?

Publicerad:

I samband med svåra väderförhållanden eller dåligt väglag, kan skolskjutstrafiken påverkas. Beslut om att ställa in trafik eller att tidigarelägga hemtransporter fattas av ansvarig bussförman. Elevernas och förarnas säkerhet är alltid avgörande när beslut fattas.

Skolbuss
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skolbuss

Hur länge ska barnet vänta på skolbussen?

15-minutersregeln gäller om väg- och trafikförhållandena är svåra på grund av exempelvis dåligt väglag, snö eller annan störning . Om en elev har väntat i 15 minuter och denna ännu inte har kommit kan eleven återvända hem. Läs mer på kommunens hemsida vid en eventuell händelse och få direkt trafikinformation på Radio Malmöhus.

Läs mer här: Bildningsförvaltningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?