Elever i Trelleborg skapar internationell poesi för en hållbar framtid

Publicerad:

I det internationella projektet "Poesi för en hållbar framtid" skapar eleverna i Trelleborg poesi för en hållbar framtid och delar sina berättelser med hela världen. Projektet syftar till att ge barn och unga en röst i skolan och i samhället – barn och unga ska känna att de kan vara med och förändra världen.

Projektgruppen för "Poesi för en hållbar framtid": fr. v. Sten Ivarsson, bibliotekarieassistent, Magdalena Ivarsson, bibliotekarie, Eva Chelbat, rekryteringskoordinator Skola-Arbetsliv, Maria Glawe, speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.
Foto: Yana Broberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Projektgruppen för "Poesi för en hållbar framtid": fr. v. Sten Ivarsson, bibliotekarieassistent, Magdalena Ivarsson, bibliotekarie, Eva Chelbat, rekryteringskoordinator Skola-Arbetsliv, Maria Glawe, speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.

Förutom eleverna i Trelleborg deltar även elever från länder som Turkiet, Frankrike, Indonesien och Ghana i poesiprojektet.

Projektledare och initiativtagare till projektet är vinnaren av Guldäpplet 2018, speciallärare Maria Glawe. Hon berättar att projektet har inlett ett samarbete med Världsnaturfonden (WWF):

– I februari får projektet besök av två gäster från Världsnaturfonden som kommer hit för att inspirera kring poesiskapande och hållbar utveckling. De kommer också att medverka i en kreativ workshop där vi skapar poesi tillsammans.

Även Trelleborgs skolbibliotek deltar i projektet. Magdalena Ivarsson, bibliotekarie på Mediateket på Söderslättsgymnasiet är mycket imponerad av elevernas kreativitet:

– De unga är fantastiskt bra på att uttrycka sina inre världar och deras poesi speglar framtidshopp.

Poesibloggen är ett viktigt verktyg för elevernas skapande, berättar Maria Glawe:

– Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter suddas gr��nser ut och broar byggs. På bloggen skapar vi en lärande gemenskap där alla oavsett förutsättningar och behov kan bli medskapare.

"Poesi för en hållbar framtid" är kopplat till FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030 och utgår från "21 Century Competencies", kompetenser som förutspås vara efterfrågade i framtiden såsom kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och kommunikation.

Mer information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?