Elever i Trelleborg skapar internationell poesi för en hållbar framtid

Publicerad:

I det internationella projektet "Poesi för en hållbar framtid" skapar eleverna i Trelleborg poesi för en hållbar framtid och delar sina berättelser med hela världen. Projektet syftar till att ge barn och unga en röst i skolan och i samhället – barn och unga ska känna att de kan vara med och förändra världen.

Projektgruppen för "Poesi för en hållbar framtid": fr. v. Sten Ivarsson, bibliotekarieassistent, Magdalena Ivarsson, bibliotekarie, Eva Chelbat, rekryteringskoordinator Skola-Arbetsliv, Maria Glawe, speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.
Foto: Yana Broberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Projektgruppen för "Poesi för en hållbar framtid": fr. v. Sten Ivarsson, bibliotekarieassistent, Magdalena Ivarsson, bibliotekarie, Eva Chelbat, rekryteringskoordinator Skola-Arbetsliv, Maria Glawe, speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.

Förutom eleverna i Trelleborg deltar även elever från länder som Turkiet, Frankrike, Indonesien och Ghana i poesiprojektet.

Projektledare och initiativtagare till projektet är vinnaren av Guldäpplet 2018, speciallärare Maria Glawe. Hon berättar att projektet har inlett ett samarbete med Världsnaturfonden (WWF):

– I februari får projektet besök av två gäster från Världsnaturfonden som kommer hit för att inspirera kring poesiskapande och hållbar utveckling. De kommer också att medverka i en kreativ workshop där vi skapar poesi tillsammans.

Även Trelleborgs skolbibliotek deltar i projektet. Magdalena Ivarsson, bibliotekarie på Mediateket på Söderslättsgymnasiet är mycket imponerad av elevernas kreativitet:

– De unga är fantastiskt bra på att uttrycka sina inre världar och deras poesi speglar framtidshopp.

Poesibloggen är ett viktigt verktyg för elevernas skapande, berättar Maria Glawe:

– Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter suddas gränser ut och broar byggs. På bloggen skapar vi en lärande gemenskap där alla oavsett förutsättningar och behov kan bli medskapare.

"Poesi för en hållbar framtid" är kopplat till FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030 och utgår från "21 Century Competencies", kompetenser som förutspås vara efterfrågade i framtiden såsom kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och kommunikation.

Mer information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?