Victoria kommer hem till havet

Publicerad:

Nu ser det ut som om inredningen från tågfärjan Drottning Victoria ska närma sig sitt rätta element – havet – igen. I veckan beslöt kommunstyrelsen att förstaklassmatsalen och röksalongen ska placeras i en tillbyggnad till Centralstationen. Nu startar det praktiska arbetet för att få den mer än hundraåriga klenoden på plats.

Fartyget drottning Viktoria
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: © Copyright Fartyget drottning Viktoria

De flesta trelleborgare med några år på nacken har ett förhållande till Drottning Victoria. Tillsammans med systerfartyget Konung Gustav V trafikerade färjan leden mellan Trelleborg och Sassnitz i nära sextio år. Det torde vara något av ett rekord också sett i ett vidare perspektiv, speciellt med tanke på att två världskrig och ett kallt krig inryms i tidsperioden.

Ångfärjan Drottning Victoria gick av stapeln den 21 februari 1909 på varvet Swan, Hunter & Wigham Richardson i Newcastle i England. Hon fick byggnadsnummer 803, hade två järnvägsspår om totalt 165 meter som gav plats för mellan sexton och arton järnvägsvagnar. Ingen möda sparades när färjan skulle inredas, och det sägs att detta inspirerade de herrar som några år senare byggde den olycksaliga Titanic.

Fartyget fick namn efter Sveriges drottning, Victoria som var gift med Gustaf V och kusin med kejsaren Vilhelm II av Tyskland.

Under stor pompa och ståt invigdes Drottningen, som färjan kom att kallas i folkmun, den 7 juli 1909, för 110 år sedan. Närvarande i Trelleborg var såväl den svenske kungen som den tyske kejsaren och den nya ångtågfärjeleden fick namnet Kungsleden.

Året efter, 1910, fick Drottningen sällskap av sin kung, färjan Gustaf V. Under första världskriget upprätthölls trafiken mellan de båda länderna. 1917 reste mannen som sedermera blev känd som Lenin, på Kungsleden när han skulle åka hem till Ryssland för att göra revolution.

I samband med Olympiaden i Berlin 1936 reste många prominenta personer med Drottningen. Det svenska kungaparet åkte gärna på Kungsleden, och då oftast i sin egen kungliga vagn.

När andra världskriget bröt ut togs Drottningen ur trafik för att i stället tjänstgöra som minutläggare. Det dröjde dock inte länge innan hon var tillbaka i hemmavattnen mellan Trelleborg och Rügen. Fram till hösten 1944 seglade Drottningen till Sassnitz, men efter omfattande bombangrepp på den tyska hamnen tvingades man flytta trafiken. Från november 1945 till april 1946 seglade Victoria till polska Gdynia. I mars det året startade åter trafiken till Sassnitz.

1953 startade SJ, som ägde och drev färjorna, sommartrafik mellan Trelleborg och Travemünde. 1958 ersattes Drottningen i den reguljära trafiken av nybyggda Trelleborg och användes bara som extrafärja. Den 16 december 1967 gjorde Victoria sin sista resa mellan Malmö och Köpenhamn. I oktober 1968, nästan 60 år gammal, köptes färjan av Persöner i Ystad för att huggas upp. Den sista färden från Trelleborg till Ystad följdes av många trelleborgare, en hel del med en tår i ögat. Drottningen var en så självklar del av hamnbilden att det var svårt att tänka sig att såväl hon som Kungen skulle försvinna för alltid.

I samband med upphuggningen fick Trelleborgs kommun möjlighet att ta över inredningen från första klass matsalen och konversationssalongen. I många år låg möbler, paneler och andra detaljer nerpackade i källaren på Rådhuset. 1993 fick Drottningen nytt liv genom att inredningen sattes upp i Trelleborgs konferenscenter på Johan Kocksgatan. 2011 övergick ägandet från Trelleborg AB till Trelleborgshem. I samband med att verksamheten i Konferenscentrat förändras minskade också behovet av en restaurang och inredningen packades åter ner.

Under de senaste åren har Victorias framtid diskuterats, bland annat med representanter från Föreningen Gamla Trelleborg, Kockska stiftelserna, Trelleborg AB, Sjöfartsmuseet och Trelleborgshem. Många förslag har stötts och blötts, Mittelbron, ett nytt parkeringhus, Tullkammaren, Stallet vid Kulturbruket och Parken. I augusti förra året presenterade den nya ägaren av Centralstationen, Alsingevallen, ett förslag som innebär att inredningen kan inrymmas i en tillbyggnad på stationens södra sida.

De tre alternativen – stationen, Stallet och Parken – har noga utretts och en oenig kommunstyrelse beslöt i onsdags att förorda Centralstationen. 10 av ledamöterna röstade för förslaget, tre vill att inredningen ska hamna i Parken och två i Stallet. Nu ska kommundirektören arbeta vidare med förslaget att placera Victorias inredning i stationsbyggnaden. Skulle detta visa sig inte vara möjligt, återstår förslaget med Stallet. Parken avfärdas helt som alternativ.

Det enda minnet som finns kvar av Drottningen och Kungen i Trelleborgs hamn är den pampiga portal som står över färjeläget i hamnens nordöstra delen. SJ:s emblem, det bevingade hjulet, kröner portalen.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!