Trelleborg en allt tryggare plats

Publicerad:

Färre stölder och mindre skadegörelse. Trelleborg är en allt tryggare plats att bo och leva på, enligt den undersökning som SKL, Sveriges kommun och landsting, låtit göra tillsammans med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Allmänhetens oro minskar däremot inte i samma takt som brotten gör.

Polisemblem
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Polisemblem

- Det är förstås glädjande att vi klättrar ett bra stycke i rankingen, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, men vi måste arbeta vidare med människors känsla av otrygghet, vare sig det finns fog för detta eller inte.

Det är elfte året som SKL och MSB gör en undersökning som visar på hur arbetet med trygghet och säkerhet i landet ser ut. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. De område som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet. Temat i årets undersökning är riskkommunikation och individens beredskap, en allt mer aktuell fråga. Sommarens skogsbränder och vinterns strömavbrott visar på behovet av individens egen förmåga att hantera en situation.

I rapporten sägs bland annat att många beredskapssamordnare tror att människor inte anser sig ha något eget ansvar vid kriser utan att man förlitar sig på att samhället ska lösa svårigheterna. De senaste årens kampanj, Upp och Ner, är ett uttryck för detta, liksom den broschyr, Om krisen eller kriget kommer, som delades ut till alla hushåll förra året.

För Trelleborgs del visar Öppna jämförelser att kommunen klättrat 26 placeringar till plats 100.

- I de flesta kategorier har vi bättre siffror än föregående år, säger Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun. Personskador och utvecklade bränder i byggnader har minskat medan antalet anmälda våldsbrott är oförändrat. Stöld- och tillgreppsbrotten har minskat och så även skadegörelsen.

- Däremot så ligger vi i mitten när det handlar om otrygghet och oro så trots att brotten minskar känner vi oss inte tryggare, konstaterar Malin Ekblad.

En anledning till att Trelleborg klättrat på rankingen är det arbete som kommunen bedriver över förvaltningsgränserna, ett samarbete som fått namnet Tryggare Trelleborg, menar Malin Ekblad som också gärna lyfter fram kommunens satsning på trygghetsvärdar och nattknappen.

Trelleborgs kommun arbetar nära polisen i Trelleborg i såväl långsiktiga strategiska frågor som akut operativa.

- Jag hoppas och tror att det faktum att polisen satsar mycket resurser i Trelleborg ska ge resultat på den upplevda tryggheten framöver. Då kan vi se att statistik och verklighet stämmer överens, menar Malin Ekblad.

- Genom en ökad polisiär närvaro och utvecklat samarbete med bland annat kommunen hoppas jag att vi ska kunna fortsätta förhindra och aktivt stoppa utbredningen av den grova kriminaliteten och bruket av narkotika, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?