Stort intresse bland arkitekter för Sjöstaden

Publicerad:

Trelleborgs kommun ska bygga om det nuvarande hamnområdet till nya, kustnära stadsdelar tillgängliga för både boende och besökare. Men hur ska området se ut? Hur många bostäder ska det bli? Och hur ska platsen skyddas mot vindar, förhöjda havsnivåer och skyfall?

I de centrala och västra delarna av hamnen ska nya stadsdelar växa fram.
Foto: Janssen Herr Licens: Creative Commons Erkännande I de centrala och västra delarna av hamnen ska nya stadsdelar växa fram.

De frågorna ska tre arkitektteam arbeta med under våren. Syftet är att kommunens vision om Sjöstaden ska bli mer konkret.

Intresset för att arbeta med omvandlingen av Trelleborgs hamnområde har varit stort. Totalt lämnades 14 anbud in. EG arkitekter, Nyréns arkitektkontor och Sydväst arkitektur & landskap har valts ut.

- Det är roligt att så många företag är intresserade av Trelleborg och vill delta i vår utveckling. De tre utvalda teamen ska arbeta fram genomförbara kvalitativa idéer, säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.

Förslagen som arkitektteamen tar fram ska även innehålla motiv för föreslagna åtgärder och grova kostnadskalkyler. Teamen ska arbeta under våren och i maj kommer deras förslag att utvärderas av representanter från kommunens olika verksamheter.

Förslagen kommer på sikt att ligga till grund för en så kallad fysisk strukturplan för de planerade stadsdelarna i västra och centrala hamnområdet. En strukturplan är ett dokument som visar hur trafiklösningar och gatunätet ska se ut, var verksamheter ska finnas, och hur många bostäder samt vilken typ av bebyggelse det ska bli.

Parallellt med konsulternas arbeten pågår flera utredningar i hamnområdet. Bland annat handlar det om kajernas konstruktion, grundläggningsförhållanden, och buller från industri och trafik.

Västra och centrala delarna av hamnen blir tillgängligt för allmänheten när hamnverksamhet flyttat och den nya infarten är klar. Området kommer att byggas ut under en period av 20-40 år.

Bakgrund

Uppdraget inkluderar de västra och centrala delarna av nuvarande hamnområde och avgränsas av Ståstorpsån i väster, Centralstationen i öster och Hamngatan samt Strandgatan i norr.

Målbilden är att Sjöstaden ska utformas till attraktiva, blandade stadsdelar präglade av omsorgsfull arkitektur och gestaltning. Mer än 5 kilometer kajkant görs tillgänglig för allmänheten och här ska finnas unika och attraktiva mötesplatser. Området ska ligga i framkant vad gäller hållbarhet, klimatanpassning, ekologiska och tekniska lösningar. Stadsdelarna ska anpassas efter förväntade klimatförändringar och höjning av havsnivån.

Delprojektet sjöstaden-stadskärnan ingår i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Utöver nya stadsdelar inkluderar projektet även en satsning på näringsliv och infrastruktur.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?