Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Nu öppnar Landsbygdsmiljonen för vårens ansökningar

Publicerad:

Senast 11 mars finns möjlighet att söka stöd från Trelleborgs kommun för landsbygdsutveckling. Inkomna ansökningar beslutas på kommunstyrelsens sammanträde 8 maj.

Landsbygdsmiljonen
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Landsbygdsmiljonen

Bidrag kan sökas av ideella föreningar och andra sammanslutningar som jobbar aktivt för en levande landsbygd, dock inte av företag eller enskilda personer.

Ansökan registreras här på webben under utlysningstiden. Glöm inte att i era ansökningar bifoga föreningens senaste verksamhetsberättelse, kassaberättelse, revisionsberättelse, stadgar och senaste årsmötesprotokoll samt en budget och eventuellt detaljerad ansökan för projektet. Beskrivning av projektet är obligatorisk. Ansökningar som saknar begärda handlingar kommer inte att handläggas.

Har du inte tillgång till en dator för att fylla i ansökan så kan kultur- och fritidsförvaltningen hjälpa dig per telefon 0410-73 38 53, 73 42 79.

Gör så här

Bidragsberättigade föreningar och organisationer kan själva göra sin ansökan på webben.

1. Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret.

Mer information om föreningsbidrag i Trelleborgs kommun.

Investeringsstöd 75 000 kronor

Bidraget är uppdelat i två delar, ett investeringsstöd och ett verksamhetsstöd. Investeringsstödet kan utgå för investeringar i lokaler för tillgänglighetsskapande åtgärder, hållbarhetsåtgärder, underhåll eller andra åtgärder för framförallt ungas fritid. Maxbeloppet som kan beviljas för investeringsstöd är 75 000 kronor.

Verksamhetsstöd 50 000 kronor

Verksamhetsstödet är till för utvecklande av sysselsättning i föreningsliv eller andra sammanslutningar. Verksamhetsstödet ska ses främst som en möjlighetsskapare och vara en hjälp vid igångsättning av nya idéer eller projekt. Det är fördelaktigt om bidraget utgör medfinansiering i kombination med andra bidragsgivare, till exempel Boverket, Allmänna Arvsfonden eller Idrottslyftet. Maxbeloppet som kan beviljas för verksamhetsstöd är 50 000 kronor.

Landsbygdsmiljonen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?