Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Nu kan elever ta med sig skolpengen utomlands

Publicerad:

Från och med höstterminen 2019 har elever i Trelleborgs kommun möjlighet att ta med sig skolpengen utomlands för att bekosta sina studier om vissa förutsättningar är uppfyllda. Elevens vårdnadshavare eller myndig elev ansöker hos bildningsförvaltningen om bidrag.

Från och med höstterminen 2019 kan elever i Trelleborgs kommun ta med sig skolpengen utomlands för att bekosta sina studier.
Foto: http://www.pixabay.com/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Från och med höstterminen 2019 kan elever i Trelleborgs kommun ta med sig skolpengen utomlands för att bekosta sina studier.

Förutsättningar för att få ta med skolpengen utomlands

Bildningsnämnden har ställt upp följande krav för att ansökan ska beviljas:

  • Ansökan ska vara bildningsförvaltningen tillhanda minst tre (3) månader innan studierna påbörjas.
  • Eleven och en av dennes vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Trelleborgs kommun sedan minst tolv (12) månader tillbaka. För myndig elev gäller detta enbart för eleven.
  • Eleven och en av dennes vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Trelleborgs kommun under hela vistelsetiden utomlands. För myndig elev gäller detta enbart för eleven.
  • Vistelsetiden utomlands ska vara minst en (1) termin och som högst två (2) terminer.
  • Ansökan ska göras för en (1) termin i taget.
  • Om eleven vill studera ytterligare en (1) termin krävs en ny ansökan med bifogat betyg och/eller annat intyg från utlandsskolan.
  • För grundskoleelever gäller att minst en av elevens vårdnadshavare ska följa med barnet utomlands. Detta gäller inte för elever som studerar på gymnasienivå.
  • Till ansökan ska antagningsbesked från skolan bifogas.
  • Den utlandsskola ansökan avser ska ha godkänts av Skolinspektionen, stå under myndighetens tillsyn och följa svensk läroplan.
  • Den utlandsskola ansökan avser ska inte erhålla statsbidrag från staten och inte heller ha mottagit andra ersättningar som avser elevens skolgång. Det kan exempelvis handla om att vårdnadshavarens arbetsgivare betalar avgift för elevens studier vid skolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?