Trelleborgs kommun bygger nätverk för innovationsupphandlingar

Publicerad:

Trelleborgs kommun har tillsammans med kommunerna i Ystad, Staffanstorp, Malmö och Ängelholm, Hållbar Utveckling Skåne och Sustainable Business Hub, haft uppstart för det Vinnova-finansierade projektet Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne.

Syftet med projektet är att bygga ett nätverk för kommuner i Skåne som ska fungera som inspiration och stöd när man bestämmer sig för att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att arbeta strukturerat med innovationsupphandling.

Nätverket ska fokusera på kompetens inom upphandling av innovationer, strukturer som främjar innovation och genomförande av innovationsupphandlingar inom skilda behovsområden.

Läs mer om projektet här: http://sbhub.se/projekt/geografiskt-bestallarnatverk-for-innovationsupphandling-i-skane

För mer information kontakta
Kristian Silverberg, Upphandlingschef
0410-733000

Hjälpte informationen på den här sidan dig?