Stadsmiljöprogram på remiss

Publicerad:

Kommunen har för första gången tagit fram ett stadsmiljöprogram för Trelleborg stad. Programmet är ute på remiss 13 december 2019 till 28 februari 2020. Under denna period finns det möjlighet att lämna synpunkter.

Framtagandet av ett stadsmiljöprogram innebär att Trelleborg för första gången har ett samlat dokument som beskriver hur stadsmiljön i centrum ser ut idag samt visionerna för Trelleborgs centrala delar inför framtiden.

Ett vackert stadsrum

Trelleborg står idag inför flera stora utvecklingsprojekt. Målet med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vackert, spännande och funktionellt stadsrum som möjligt.

Lena Borglund, stadsarkitekt på Trelleborgs kommun, berättar om arbetet:

Detta är första versionen av Trelleborgs stadsmiljöprogram och har tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Tekniska serviceförvaltningen. Vi som arkitekter har därför fått en spännande inblick i hur vår stad hanteras och förvaltas inom områden som belysning, skyltar och möblering. På så vis har vår kreativitet tillsammans med deras tekniska kompetens varit värdefull.

Programmet ska ge inspiration till att skapa en spännande stad och öka medvetenheten om Trelleborgs alla kvaliteter. De olika fördjupningarna ska även tydliggöra hur vi vill att framtiden ska se ut och vad som behövs göras för att skapa en så vacker och väl fungerande offentlig miljö för alla. Stadsmiljöprogrammet och dess fördjupningar ska vara ett verktyg för dialog mellan berörda parter. Det är ett program som anger mål, strategier och konkreta åtgärder.

Utöver detta finns även en åtgärdslista som är till för att förtydliga vilket arbete som ska göras, under vilken tidsram, samt vilken nämnd som är ansvarig.

Läs mer, se hela Stadsmiljöprogrammet och hur du går tillväga för att lämna synpunkter på: www.trelleborg.se/stadsmiljoprogram

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!