Inkomna synpunkter på samrådsförslag ska granskas

Publicerad:

Under samrådstiden för förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 inkom totalt 65 skriftliga synpunkter. 16 av dessa kom in via den digitala kart-vyn som var framtagen för ändamålet. En sammanställning av synpunkterna finns nu att ta del av.

Foto: Nina Schwab Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika

Samrådet för den fördjupade översiktsplanen pågick mellan den 20 september och den 22 november 2019.

Samrådshandlingen fanns under denna period tillgänglig på kommunens webb, biblioteken och på Rådhuset i Trelleborg. En utställning av samrådsförslaget anordnades på Valen-gallerian där det även fanns möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner vid tre olika tillfällen. På hemsidan fanns även en digital version av den fördjupade översiktsplanen där det gick att lämna synpunkter direkt i markanvändningskartan.

Inkomna synpunkter

Under samrådet inkom totalt 65 skriftliga synpunkter varav 16 synpunkter kom via den digitala kartan. Samtliga yttranden finns nu sammanställda i sin helhet att ta del av.

Samrådsredogörelse

Nu påbörjas arbetet med att gå igenom och svara på alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. I den ska även de förändringar synpunkterna föranleder redovisas. Samrådsredogörelsen kommer att godkännas av kommunstyrelsen i samband med beslut om att den fördjupade översiktsplanen går ut på utställning. Beslut om utställning och godkännande av samrådsredogörelsen ska enligt tidplan ske i maj 2020.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen på www.trelleborg.se/fop2035

Se inkomna yttranden till samrådsförslaget genom att klicka på länken. (PDF-dokument, 1,7 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?