Fullmäktige beslutade om försäljning av Trelleborgshems fastigheter

Publicerad:

Trelleborgshem AB ska de närmaste åren fördubbla nybyggnadstakten av bostäder. Detta ska finansieras genom att bolaget under nästa år säljer mellan 30 och 50 procent av det totala fastighetsbeståndet. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagen.

Bakgrunden till beslutet är att det pågår många stora investeringsprojekt i Trelleborg. Projekten kräver olika finansieringslösningar för att klara av kommunkoncernens framtida investeringsbehov.

Trelleborgshem är en viktig aktör i att utveckla Trelleborg och bolaget kommer bland annat att uppföra nya bostäder inom området Övre samt framtida nybyggnation i Alstad. Genom försäljning av delar av Trelleborgshems fastighetsbestånd ska bolaget kunna klara egenfinansiering av det framtida investeringsbehovet.

- Det här innebär att Trelleborgshem kan bidra till att minska bostadsbristen och bygga fler bostäder utan att belasta kommunens ekonomi. Genom det här förslaget tar Moderaterna och Kristdemokraterna ansvar för kommunens övergripande ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Beslutet

Enligt det beslut som fullmäktige fattade under måndagen ska Trelleborgshem, i samråd med Moderbolaget i kommunens bolagskoncern Rådhus AB, avyttra minst 30 procent och högst 50 procent av bolagets fastighetsbestånd senast till utgången av år 2020.

Trelleborgshem fick även i uppdrag att under nuvarande mandatperiod fördubbla nybyggnadstakten och påbörja 450 byggstarter fram till utgången av 2022.

Beslutet justerades omedelbart.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?