Fortsatt dialog för att utveckla Västra verksamhetsområdet

Publicerad:

På tisdagsmorgonen samlades företagare på Västra verksamhetsområdet för att få återkoppling på det dialogmöte som Trelleborgs kommun bjöd in till i maj.

Trelleborgs kommun vill utveckla Västra verksamhetsområdet tillsammans med företagarna.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborgs kommun vill utveckla Västra verksamhetsområdet tillsammans med företagarna.

Syftet med mötet var informera om de åtgärder som gjorts sedan mötet i våras, lyssna in hur nuläget ser ut och berätta om ytterligare insatser för att underlätta och förbättra för verksamhetsutövare och fastighetsägare i området.

- Vi är måna om att ha en god dialog med näringsidkarna och vill skapa en plattform för att tillsammans bygga upp ett attraktivt verksamhetsområde, säger Zouhair Arabi-Eter, enhetschef för Näringsliv i Trelleborgs kommun.

På mötet i maj presenterades planprogrammet för Ståstorp 2:3 med flera (väster om Hedvägens förlängning ut mot Maglarpsrondellen), men man passade även på att samla in synpunkter och förbättringsförslag för hela verksamhetsområdet.

Sedan dess har flera åtgärder gjorts för att området ska upplevas som tryggare och mer attraktivt, men det finns fortfarande en hel del att göra. Problemet med lastbilar som parkerar längs gatorna lyfts som ett exempel under mötet.

- Vi är medvetna om att det fortfarande finns problem och det här är något vi kan lösa tillsammans, säger Kristoffer Tonning, gatuchef i Trelleborgs kommun. Vi har ju möjlighet att reglera området som vi vill, men det är tillsammans vi kan se till att regleringen underlättar för de som jobbar här och försvårar för dem som inte ska vara här.

För att ytterligare förstärka dialogen mellan Trelleborgs kommun och verksamhetsutövarna i området bestämdes att bilda en grupp där representanter från båda sidor träffas kontinuerligt för att lyfta aktuella frågor och ta fram lösningar på gemensamma utmaningar.

Ett annat förslag som uppskattades av de inbjudna var införandet av en digital funktion för avvikelserapportering.

- Genom att erbjuda en e-tjänst där man som företagare direkt kan rapportera till oss om något avviker eller inte fungerar tror jag att vi både effektiviserar vårt arbete och underlättar för företagarna. Vi tittar på det här just nu och kommer att återkoppla till berörda så fort vi har något klart, säger Zouhair Arabi-Eter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?