Ett steg närmare för Engelska skolan i Trelleborg

Publicerad:

Sedan 2018 har Trelleborgs kommun haft kontakt med Internationella engelska skolan angående en etablering i kommunen. Nu har kommunfullmäktige fattat ett beslut som innebär att skolan är ett steg närmare en etablering i östra Trelleborg.

Kommunfullmäktige sa på måndagen ja till att, utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng, ersätta Internationella engelska skolan med mellanskillnaden upp till företagets faktiska hyreskostnad.

- Internationella engelska skolan är en viktig etablering för att locka nya invånare att bosätta sig i kommunen, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till fullmäktiges beslut är att Trelleborgs kommun har ett växande behov av skolplatser, och redan i tidigare investeringsplaner har lyft fram skolbehov både i västra och östra delarna av tätorten. Behovet av skolplatser är kopplat till ett ökat bostadsutbyggande med en stark befolkningstillväxt.

Internationella engelska skolan har meddelat att de har för avsikt att starta en skola i Trelleborg. Tidigare i år tecknade kommunen ett markreservationsavtal med fastighetsbolaget Hemsö. Avtalet gäller fastigheten där före detta Köpingeskolan låg. Kommunen har även undertecknat en avsiktsförklaring med både Internationella engelska skolan och Hemsö.

Ärendet ska tas upp på nytt i fullmäktige efter att kommunen förhandlat med Internationella engelska skolan för fastställande av den ekonomiska ersättningens omfattning.

Beslutet gäller så snart det vunnit laga kraft.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!